નમસ્કાર મિત્રો આપણે ચેનલ હેપી જર્નીમાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે અને મુખ્ય દરવાજા માટે જ ઘરમાં સતારાત્મક અને

નકારાત્મક પ્રવેશ કરે છે મિત્રો ધનને મેળવવા માટે આપણે બધા જ લોકો ખૂબ જ મહેનત કરીએ છીએ અને ધન મેળવવા માટે

મહેનત સાથે ધનની દેવી મહાલક્ષ્મી કૃપા મેળવવી પણ ખૂબ જ જરૂરી છે અને ઘરની મહિલાઓને કારણે સજાવટ માટે અલગ

અલગ વસ્તુની જરૂર પડે છે અને એટલા માટે જ દરેક પુરુષો સ્ત્રીઓને ખુશ રાખવા માટે જોઈતી વસ્તુઓ લઈ આપતા હોય છે

મિત્રો આપણે ઘરના મુખ્ય દરવાજામાંથી નકારાત્મક ઉર્જા પ્રવેશે નહિ તેના માટે અમુક શાસ્ત્રોમાં જણાવેલ કામો છે જે કરવા

જોઈએ ઘરનું મુખ્ય દરવાજો એક ઘરના મોઢા સમાન છે તો મિત્રો આજના વીડિયોને અંત સુધી નિહાળશો તો તમને પણ ખબર

પડશે કે વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે જો તમે ઘરના મુખ્ય દરવાજા પર આ પાંચ વસ્તુઓ રાખશો તો તમારું નસીબ પણ ખુલી જશે અને

તમારા ઘરમાં ધનની વસો થવા લાગશે અને તમે જે પણ ધાર્યું છે દરેક કામ પર પડશે તો ચાલો આજનો વિડીયો ચાલુ કરીએ તો

ઘરના મુખ્ય દરવાજા પાસે કઈ વસ્તુ રાખવામાં આવે છે જેથી તમારું જે ઘરના અંદર છે સારી ઊર્જા જે સકારાત્મ ઉર્જા કહેવાય તે

આવી શકે છે તો તેમાં નંબર એક છે કાચનું વાસણ તમને વાસ્તુશાસ્ત્ર અથવા ઓફિસના પ્રવેશદ્વાર એટલે કે મુખ્ય દરવાજા પાસે પાણીથી ભરેલું કાચનું વાસણ રાખવું જોઈએ જેમાં સુગંધિત અને તાજા ફૂલ રાખવામાં આવ્યા હોય અને આ વાસણ ઘરના પણ

વધારો કરશે તેમજ ઘરમાં સકારાત્મક સાથે ઘરની ખુરશી ઉપર લાવશે તો તમે પણ તમારા ઘરના મુખ્ય દરવાજા પાસે કાચનું વાસણ જરૂર રાખજો એના પછી છે તોરણ લગાવતા ઘરના મુખ્ય દરવાજા પર તોરણ લગાવતા સકારાત્મક આવે છે મિત્રો તમે

શહેરમાં તો જોયું હશે જે મોતીઓના બનાવેલા તોરણ દરેક લોકો ઘરના મુખ્ય દરવાજા પર લટકાવતો હોય છે પરંતુ હજી પણ ગામડામાં દરેક લોકો પીપળાના આંબો છે ફૂલ તોડી અને દોરી સાથે પણ બનાવી અને તોરણ બનાવી અને પછી ઘરના મુખ્ય

દરવાજા ઉપર લટકાવે છે અને દરેક જે આપણે લગ્ન પ્રસંગોમાં પણ આપણે ઘણા જ ગામડામાં જોયું હોય છે અને મિત્રો જ્યારે પણ આ પાંદડા સુકા ગયા અને જ્યારે તોરણ આખો સૂકા જાય ત્યારે તે તોરણને બદલે બીજા નવા પાંદડા તોડી એનો જ તોરણ

બનાવીને ફરીથી લગાવી નાખજો એના પછી છે લક્ષ્મીના પગ ઘરના મુખ્ય દરવાજા પાસે રાખવાથી તમારા ઘરમાં સમૃદ્ધિ આવશે કર્મ પ્રવેશ કરતા હોય તેમ લગાવો અને આટલું કરવાથી ઘરમાં સમૃદ્ધિ આવે છે તમામ ગ્રહો અને દેવી દેવતાને શુભદ્રષ્ટિ ઘર પડે છે

અને ક્યારે અશુભ ગ્રહોનો ખરાબ પ્રભાવ તમારા ઘરમાં નથી પડતો તેમજ કોઈને ખરાબ નજર પણ નથી લાગતી તો મિત્રો તમે પણ જે લક્ષ્મીના પગ આપણે દરેક બજારમાં જ્યોત મળતા જ હોય છે અને આપણે ઘણા જ લગ્ન પ્રસંગોમાં પણ જોતા જઈએ

છીએ અને ઘણાં જ ઘરોમાં જે આંકડા ને આંગણે તમે ઉંમર હશે ઉંમર પાસે જે ઘણા જ લોકો લગાવે છે આ પગ તો લક્ષ્મીના પણ ખૂબ જ શુભ બને છે અને તે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *