08/09/22:આજે ગુજરાતમાં ક્યાં પડશે વરસાદ? - Kitu News

તમારું સ્વાગત છે મિત્રો આજે તારીખ આઠમી સપ્ટેમ્બર 2022 છે

ગુજરાતમાં ક્યાં પડી શકે છે વરસાદ પ્રથમ સિસ્ટમની વાત કરી દક્ષિણ ભારતમાં સર્જાયેલું છે

બંગાળની ખાડીમાં એક મજબૂત લો પ્રેસર સર્જાયો છે

રાજસ્થાન તરફની એન્ટ્રી સિસ્ટમના કારણે ભેજવાળા પવનો કપાઈ રહ્યા છે

કારણ કે હા સુસ્ક હવાઓનું જોડ છે જે આગામી દિવસોમાં પાકિસ્તાન

તરફની સિસ્ટમ પ્રયાણ કરી તેવી શક્યતા છે ઉપરાંત બંગાળની ખાડીનો છે

લો પ્રેસર છે એ આગામી બે ત્રણ દિવસમાં જ ગુજરાતમાં તેની અસર શરૂ

થઈ જશે અને તારીખ આઠમી એટલે કે આજે મોડી રાત બાદ ધીમે ધીમે

ગુજરાતમાં આંશિક વાદળો શરૂ થઈ જશે જે તારીખ 9 થી લઈને 12 13 સપ્ટેમ્બર

સુધી ગુજરાતમાં જોરદાર વરસાદ આપી શકે તેવી શક્યતા છે તેમાં પણ ખાસ કરીને

આ તારીખો દરમ્યાન અમરેલી ભાવનગર જૂનાગઢ ગીર સોમનાથ રાજકોટ બોટાદ પોરબંદર જામનગર દેવભૂમિ દ્વારકા ના કોઈ

કોઈ વિસ્તારમાં તો ચાર ઇંચ કરતાં વધુ વરસાદ થઈ શકે છે મધ્ય ગુજરાત દક્ષિણ ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ કોઈ

વિસ્તારમાં બે થી લઈને ચારથી વધુ વરસાદ થઈ શકે છે કચ્છમાં પણ હળવા મધ્ય શરૂ રહેશે એટલે મિત્રો તારીખ 9 થી લઈને 12

13 સપ્ટેમ્બર સુધી ગુજરાતમાં એક સાર્વત્રિક વરસાદનો માહોલ સર્જાશે અને ભયંકર વરસાદના એંધાણ પણ આ સિસ્ટમના કારણે

દેખાઈ રહ્યા છે ઉપરાંત મિત્રો આ સિસ્ટમ બાદ ફરીથી બંગાલી ખાડીમાં 12 13 સપ્ટેમ્બર બાદ ફરીથી એક જ નવું સર્જાઈ શકે છે

અને જો તેની ટ્રક રેખા મધ્ય ભારત અને ગુજરાત સુધી જોવા મળશે તો આગામી દિવસોમાં ચોમાસું જતા જતા સુધી ગુજરાતમાં

પણ અથવા તો જળબંબાકાર ની પરિસ્થિતિ આપી શકે તેવી શક્યતા છે એટલે મિત્રો આજ રોજ વરસાદની આગાહીની વાત

કરીએ તો આજે મધ્ય ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના કોઈ કોઈ વિસ્તારમાં હળવા મધ્યમ વરસાદી ચાલતા શરૂ થઈ શકે

છે આજે મોડી સહજ બાદ થોડો વરસાદનું પ્રમાણ જોવા મળે અને આગામી તારીખ 9 થી લઈને 13 તારીખ સુધીમાં ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદનો સર્જાઈ જશે તો મિત્રો વરસાદની આગાહી આપણે ફરીથી વરસાદના નવા સમાચાર

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *