હિંદુ ધર્મમાં લોકો દેવી-દેવતાઓમાં ખૂબ આસ્થા ધરાવે છે. તેમાં મોગલની વાત કરીએ તો તેની પત્રિકાઓ દેશ-વિદેશમાં પણ લોકપ્રિય છે. મુગલમાં

તેમણે અનેક ભક્તોના દુઃખ દૂર કર્યા છે. મા મોગલ તેના ભક્તોની તમામ ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરે છે અને તેમને આનંદમય જીવન જીવે છે.

મા મોગલના આશીર્વાદથી ભક્તો ખૂબ જ ખુશ થાય છે અને તેના પૈસા દાનમાં આપે છે પરંતુ મા મોગલને કોઈ પણ પ્રકારની ધનની ખોટ નથી

. માતા મોગલ માત્ર ભાવનાની ભૂખી છે. મનમાં મા મોગલને યાદ કરીને કોઈ ધાબળો રાખો તો મોગલ એમાં ધાબળો ભરે છે.

કબરાઈ ધામમાં મા મોગલનો પરચો કોઈથી અજાણ્યો નથી. મા મોગલની સાચા દિલની માનતા માણેલી પૂરી થઈ. લોકોને મોગલમાં અતૂટ શ્રદ્ધા છે

. જેના કારણે કબરાઈ ધામમાં ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. કબરાઉ ધામમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો આવે છે.

તો આપણે આજે જોઈએ કે કબરાઉ ધામમાં માનતા માનેલી હોવાથી તે માનતા પૂરી કરવા માટે કબરાઉ ધામ પહોંચ્યા છે અને તે તેમની માનતા

પૂરી કરવા જાય છે ત્યાં મણીધર બાપુ તેમને શું જવાબ આપે છે તે જોઈશું. રાજસ્થાનના રાજુભાઈને કેન્સર ની બીમારી હતી ત્યારે તેમની પત્ની માનતા માની હતી.

રાજુભાઈ ની પત્નીને ખૂબ જ ચિંતા હતી ત્યારે તેમને માં મોગલ ની માનતા રાખી ત્યારે રાજુભાઈ નું કેન્સર ની બીમારી ક્યાં ગાયબ થઈ ગઈ. તેઓ ફરીથી રિપોર્ટ કરાવવા જાય છે ત્યારે ડોક્ટર કહે છે કે રાજુભાઈને કોઈ પણ જાતની બીમારી નથી ત્યારે તેમની પત્ની સમજી જાય છે કે આ તો માં મોગલનો જ પરચો છે.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *