આજે રાત્રે 12 વાગ્યા પછી l આ રાશિ ના ઘરે પધારશે l માતા લક્ષ્મી

નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે તમારું અમારી આ youtube ચેનલમાં મિત્રો આજે રાત્રે 12:00 વાગ્યા પછી આ રાશિના ઘરે પધારશે

માતા લક્ષ્મી અને મા દુર્ગા જીવનમાં મળશે અપાર ધન સંપત્તિ અને સુખ સમૃદ્ધિ મિત્રો આપણે ઘણા બધા દેવી દેવતાઓની અને

આરાધના કરીએ છીએ પરંતુ તે બધા જ દેવી દેવતાઓ માંથી મા દુર્ગાની મહિમાતો અપરંપાર છે હા મિત્રો મા દુર્ગા તો અનાથ છે

તેનો ના કોઈ આરંભ છે કે ના કોઈ અંત છે અને તે જ આ સૃષ્ટિમાં શક્તિનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે અને મિત્રો સૌથી ખાસ

નવરાત્રી માનવામાં આવે છે હા મિત્રો નવરાત્રીમાં મા દુર્ગાના નવ રૂપોની પૂજા કરવામાં આવે છે અને મા દુર્ગાના બધા જ નવ

રૂપો નું પોતાનું અલગ અલગ કેમ કે તમે જાણો કે નવરાત્રી કે વર્ષમાં બે વખત આવે છે એક ચિત્ર નવરાત્રી અને બીજી શાંતિ

નવરાત્રી અને મિત્રો એવું માનવામાં આવે છે કે નવ રાત્રિ સૌથી વધુ પ્રસન્ન મુદ્રામાં રહે છે અને તેઓ નવ દિવસો ભ્રમણ કરવાની છે

અને મિત્રો જે કોઈ ફક્ત આ નવ દિવસોમાં સાચી શ્રદ્ધા અને ભ ક્તિની કરે છે તેને પ્રસન્ન કરે છે તો તેના પર પ્ર સન્ન ખુશીઓ અને

ધન સંપત્તિથી ભરી દે છે એટલા માટે મિત્રોતમારી જાણકારી માટે બતાવી દેજે કે આ વખતની નવરાત્રી ખૂબ જ વધારે વિશેષ

મહાસંયોગમાં આવી રહી છે અને મિત્રો 51 વર્ષો બાદ બની રહ્યો છે હા મિત્રો તમને બતાવી દઈએ કે આ વખતે નવરાત્રીમાં પૂરા

51 વર્ષો બાદ શનિદેવ મકર રાશિમાં રહેશે અને દેવગુરુ પુરુષ પતિ ધન રાશિમાં રહેશે અને સાથે જ મિત્રો નવરાત્રિના પ્રથમ

દિવસથી જ સૂર્ય મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે સાથે જ મિત્રો બતાવી દઈએ કે આ વખતે નવરાત્રીમાં અમૃત સિદ્ધિ યોગ પણ બન

ેલો ગુમા માતૃપાની ઉપાસના કરવાથી વ્યક્તિના જીવનના તમામ દુઃખ દર્દ અને કસ્ત્રો દૂર થાય છે બતાવી કોઈ પણ નતો મિત્રો

અમે તમને બતાવીએ કે નવરાત્રીના નવ દિવસો કઈ રાશીઓ માટે ખૂબ જ વધારે શુભ રહેવાના છે અને મિત્રો આ રાશિ ઉપર બનેલી રહેશે તમને બતાવી દઈએ પર સરસ્વતી અને માતૃપાની છે જેના કારણે આ રાશિના લોકો પોતાના જીવનમાં અપાર શુભ

સમૃદ્ધિ તેમજ ધન સં પત્તિ અને માર્ગ મુકાયેલા કાર્યો સફળ તા સમયમાં તમારી લોકોની આર્થિક સ્થિતિ પણ ખૂબ જ વધારે અને તમે તમારામાં પણ ખૂબ જ વધારે પ્રગ તિ

Leave a Comment