ખેડૂતો માટે 06 મોટા સમાચાર 16 sept - Kitu News

જય આપ સર્વે મિત્રોનો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું મિત્રો આજના સમાચાર

તમામ ખેડૂત મિત્રોએ જાણવા જરૂરી છે કારણ કે મિત્રો આજે ખૂબ

જ ખૂબ જ ખૂબ જ અગત્યના સમાચાર અમે આવ્યા છે તો મિત્રો જે

ખેડૂત મિત્ર હજી સુધી આપણી ખેડૂતના ચરણને સબ્સ્ક્રાઇબ નથી કરી

તે તમામ મિત્રોને હું વિનંતી કરું છું કે મિત્રો આપણે ખેડૂતોને ફટાફટ

સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બાજુમાં રહેલું ઘંટડીનું બટન મિત્રો દબાવી

દેજો જેથી સૌથી પહેલા તમારા સુધી વિડિયો પહોંચી જાય આંખનો

શક્તિશાળી જંતુના શકાય આણંદ રાજ્યમાં સુરત વલસાડ ડાંગ નર્મદા

ભરૂચ ની અંદર સારો એવો વરસાદ પડશે તો મધ્ય ગુજરાતની વાત

કરીએ તો મિત્રો મધ્ય ગુજરાતમાં છોટાઉદેપુર દાહોદ પંચમહાલ આણંદ

અને ખેડામાં પણ સારો એવો વરસાદ પડશે અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ અનેક જિલ્લામાં આજે મેઘરાજા ધબધબાટી બોલાવશે ત્યારે

ઉત્તર ગુજરાતની અંદર મિત્રો મહેસાણા પાટણ સાબરકાંઠા બનાસકાંઠા ની અંદર અનરાધાર વરસાદ પડશે તેવી મોટી આગાહી

કરવામાં આવી છે ત્યાર પછીના મિત્રો સમાચાર ઉપર નજર કરીએ તો મિત્રો તમામ ખેડૂત મિત્રો માટે ખૂબ જ અગત્યના સમાચાર

સામે આવ્યા છે મિત્રો જે ખેડૂત મિત્રો મગફળી મગ અડદ અને સોયાબીનની ખેતી કરે છે તેવા તમામ ખેડૂત મિત્રો માટે આજે

ખુશીના સમાચાર સામે આવશે મિત્રો રાજ્યની અંદર 29 ઓક્ટોબર એટલે કે લાભ પાચમથી મગફળી મગ અડદ અને સોયાબીન

એમ ચાર પાકોની મિત્રો ટેકાના ભાવે ખરીદી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે તેવી સરકાર દ્વારા જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે અને

મિત્રો આ માટે તમારે 25 સપ્ટેમ્બરથી લઈને 24 ઓક્ટોબર સુધી ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે તો જે મિત્રો મગફળી

મગ અડદ અને સોયાબીનની ખેતી કરતા હોય તે તમામ મિત્રો 25 સપ્ટેમ્બરથી ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકશે અને

ત્યારબાદ મિત્રો 29 ઓક્ટોબર એટલે કે લાભ પાચન થી આ ખરીદી પ્રક્રિયા શરૂ થશે અને ત્યારથી 90 દિવસ સુધી આ ખરીદી

પ્રજ્ઞા ચાલુ રહેશે અને ત્યારબાદ મિત્રો ટેકાના ભાવની વાત કરતો તો મિત્રો મગફળીની અંદર 5,850 પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે ટેકાના

ભાવે ખરીદી શરૂ કરાશે તો મિત્રો મગ ની વાત મિત્રો મગની અંદર 7755 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે ખરીદી થશે તો અડદની

અંદર મિત્રો 6600 ભાવ તો સોયાબીનની અંદર 4,300 પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે ખરીદી કરવામાં આવશે તો મિત્રો 25 સપ્ટેમ્બર થી

રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું છે પણ 29 ઓક્ટોબર કે લાભ પાંચમથી ખરીદી પ્રક્રિયા શરૂ થશે ત્યાર પછીના મિત્રો સમાચાર ઉપર નજર

કરીએ તો મિત્રો ખેડૂતો માટે વધુ એક મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે મિત્રો જે ખેડૂતો લોન ભરી શકતા નથી ખેતી બેન્ક પાસેથી લોન તો લઇ છે પણ તું લોન ભરી શકતા નથી તેમના માટે ખેતીબેંક દ્વારા મોટો નિર્ણય કરવામાં આવશે તો આ નિર્ણય

તમામ થોડુંક મિત્રો માટે ખૂબ જ અગત્યનો રહેવાનો છે ખેતીબેંક દ્વારા ખૂબ જ ખેડૂતોને રાહત કરતું એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે મિત્રો શું નિર્ણય લીધા છે તેની વાત કરીએ તો મિત્રો જે ખેડૂત મિત્રો ખેતી બેન્ક પાસેથી લોન તો લઈ લે છે પરંતુ મિત્રો

ઘણા વર્ષો બાદ પણ તેઓ લોન ભરી શકતા નથી ત્યારે મિત્રો ખેતી બેંકે નિર્ણય કરવો છે કે મિત્રો એવા ખેડૂત મિત્રો કે જેની દાનત તો સારી હોય છે પરંતુ મિત્રો આર્થિક સંકળામણની અંદર પોતાનો લોન ભરી શકતા નથી તેવા ખેડૂત મિત્રોને મિત્રો જમીનની

હરાજી કરવામાં નહીં આવે મિત્રો ખેતીબેંક જોઈ ખડક મિત્રો લોન નથી કરી શકતા તેની જમીનની હરાજી કરી દેતી હોય છે પરંતુ મિત્રો એવા ખેડૂત મિત્રો કે જેની દાનત સારી હોય છે આર્થિક સંકળામણ ની અંદર તેઓ લોન ભરી શકતા નથી તેવા ખેડૂત મિત્રોની જમીનની હરાજી કરવામાં નહીં આવે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *