2023 માં આવી હાલત થશે ગુજરાત ની || આવા દિવસો આવશે || આગમ ના એંધાણ

નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે તમારું આપણી ચેનલ ગરવો ગુજરાતમાં આપણા પુરાણોમાં આજના સમય અને આવનારા સમયની

અનેક વાતો જણાવવામાં આવી છે અને પુરાણોમાં જણાવેલી આજના સમયની વાતો સાચી પડી રહી છે અને આવનારા સમયની

વાતો પણ સાચી પડશે એવું કહેવામાં આવ્યું છે પુરાણ અનુસાર પહેલા ભયંકર દુષ્કાળ પડશે નદી સાગર અને જમીનની નીચે

રહેલું પાણી સુકાઈ જશે જે બધા સાગરોને સુકવી દેશે બધું જ પાણી સુકાઈ ગયા બાદ સૂરજ ત્રણે લોકને રાખમાં બદલી દેશે ધરતી

કાચબાની ડાળની જેમ કઠોળ બની જશે મિત્રો પુરાણોમાં કહેવાય આ વાતો આવનારા સમયમાં સાચી પડશે કેમ કે આપણા

પુરાણોમાં જે પણ વાતો જણાવવામાં આવી છે એ બધી વાતો સાચી પડી છે પુરાણોમાં ખેડૂતો વિશે જણાવવાનું છે કે દુકાળ અને

પૂરની સ્થિતિને કારણે અન્નદેવતા આત્મહત્યા કરી લેશે અને બીજા કોઈ કશું નહીં કરી શકે મિત્રો આજના આ સમયમાં આવું બની

રહ્યું છે દુષ્કાળ અને પૂરની સ્થિતિના કારણે જે અન્નના દેવતા ખેડૂતો છે તે આત્મહત્યાઓ કરે છે અને સરકારે એમને પૂરતું વળતર

પણ નથી આપતી તેના લીધે પણ તેઓ આત્મહત્યા કરી લેશે અને પુરાણોમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે ખેડૂતો આત્મહત્યા

કરશે ત્યારે ભયંકર કર્યું આવી ગયું એમ સમજી લેવું મિત્રો આજના સમયમાં ખેડૂતો આત્મહત્યા કરે છે પણ સરકારને એની પરવા

નથી હોતી અને આજની સરકાર ખેડૂતોને તેના પાકનું વાતાવરણ પણ નથી આપતી. મિત્રો આજના આ સમયમાં આવો સમય તો

આવી જ ગયો છે જે પુરાણોમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું. પુરાણોમાં ધન અંગે જણાવ્યું છે કે કલયુગમાં ધાનનો આકાર નાનો થઈ

જશે શાક શાકજી અને ફળોમાં કોઈ રસ નહીં રહે આનો મુખ્ય કારણ જમીનમાં પાણીના સ્તરનું ઘટવું હશે મિત્રો આજના આ

સમયમાં દાનનો આકાર નાનો થતો જાય છે અને તેમાં પણ વધી ગઈ છે આજના સમયમાં શાકભાજી અને સબ્જી અને ફળોમાં રસ પણ ઓછો થઈ ગયો છે મિત્રો આ બધાનું કારણ એ છે કે જમીનમાં જે પાણીનું સ્થળ છે એ ઘટતું જાય છે અને પુરાણોમાં એમ

કહેવામાં આવ્યું છે કે જેમ જેમ આ પાણી ઘટતો જશે તેમ તેમ સ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ થતી જશે અને પુરાણોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જેમ જેમ પાણીનો સ્તર નીચું જશે તેમ તેમ ખૂબ જ ખરાબ દિવસો આવતા જશે અને જ્યારે અંતમાં દુષ્કાળ પડશે ત્યારે ક્યાંય

પણ પાણી જોવા નહીં મળે છે મિત્રો આ બધી ભવિષ્યવાણીઓ આપણા પુરાણોમાં કરવામાં આવી હતી જેમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ભવિષ્યમાં દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિનું સર્જન થશે અને ભવિષ્યમાં પાણી ખૂબ જ ઓછું હશે અને પાણીની અછતને કારણે

લોકો રાખડી પડશે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે હમણાંથી જ પાણીની અછત સર્જવા લાગી છે અને જેમ જેમ સમય વીતતો જશે તેમ તેમ ખૂબ જ ભયંકર રૂપ લઈ લેશે અને એક સમય એવો આવશે જ્યારે કોઈ પણ જગ્યાએ પાણી જોવા નહીં મળે અને લોકો પાણી વિના પોતાનું જીવન જીવવા ઉપર મજબૂર થઈ જશે ત્યારે ધરતી પરના બધા નદી તળાવ સંપૂર્ણપણે સુકાઈ જશે પાણીનો અંત આવી જશે

Leave a Comment