2023 માં ગુજરાત ની આવી હાલત થશે - Kitu News

આજના સમયે તેમ જ હજી પણ આવવાવાળા સમયનું આપણા પુરાણો અને ગ્રંથોમાં વિસ્તારથી વર્ણન કરવામાં આવ્યો છે

પુરાણોમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કલયુગમાં રાજાઓ ચોર બની જશે અને ચોર રાજા બની જશે રાજનેતાઓ લોકોના તમામ

હકો છીનવી લેશે જેના પાસે કોઈ પણ જાતનો જ્ઞાન નહીં હોય એને પણ દુનિયા વિદ્વાન સમસ્યા કલયુગમાં સ્ત્રીઓની હાલત

સાવધાનીયા થઇ જશે ગ્રંથોમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યો છે કે કલયુગમાં સંતાનને જનેતાના પેટમાં જ મારી નાખવામાં આવશે આવું

આજના સમયમાં થઈ રહ્યું છે ઘણા એવા લોકો છે જે બાળકને જન્મ પહેલા જ માતાના ઉદરમાં મારી નાખે છે જેને આપણે ભ્રૂણ

હત્યા પણ કહીએ છીએ આગળ લખવામાં આવ્યું છે કે લોકો હંમેશા ખોટા વિચારોને જ પ્રાથમિકતા આપશે સત્ય બોલ હું અને

સત્ય સાંભળવું કોઈ પણ વ્યક્તિને નહીં ગમે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આજનું માણસ હંમેશા ખોટા વિચારોને જ

પ્રાથમિકતા આપે છે આજે ઘણા ઓછા લોકો હોય છે જે ખોટા કામોથી દૂર રહેતા હોય આજના સમયમાં સત્યનો પણ ઘણો

અભાવ છે આજે સત્ય બોલ હું તેમજ સત્ય સાંભળવું કોઈ પણ વ્યક્તિને ગમતું નથી આગળ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે

કલયુગમાં એક સમય એવો આવશે કે કોઈ માણસ કોઈનું વિશ્વાસ નહીં કરે માણસો ભૂખથી પીડાશે ખાવા પીવાના વાંધા હશે

તેમજ દરેક વ્યક્તિ માનસિક રીતે ભયથી ઘેરાયેલો હશે કળયુગનું મધ્ય ભાગ આવતા આવતા તમામ લોકો પાપને સહારે જીવશે

અને ત્યારે તમામ માણસો અશ્લીલ ભાષાનો ઉપયોગ પણ કરશે આપણા ગ્રંથોમાં લખવામાં આવ્યું છે કે જેને પણ જન્મ મળ્યો છે એનો મૃત્યુ નિશ્ચિત છે આવી જ રીતે ધરતીનો પણ એક દિવસ અંત થવાનો જ છે વિષ્ણુ પુરાણમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે

સૌથી પહેલા દક્ષિણ મહાસાગરમાં વિસ્ફોટ થશે આનાથી પૃથ્વી ઉપરનો પાણીનો જથ્થો સુકાવા લાગશે. પાણીના અભાવને કારણે ભયંકર દુષ્કાળો પડશે બાકી વધેલા પાણીને સૂર્યનો તાપ બાષ્પીભવન રૂપે સુકાવી નાખશે સૂર્યના ભયંકર તાપથી તમામ

જંગલો અને વનસ્પતિઓ પણ સુકાઈ જશે પૃથ્વી કાચબા ની કાલ જેવી કઠોળ બની જશે વિષ્ણુ પુરાણમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે ધરતી નીચે રહેલ સાપોના મોઢામાંથી ભયંકર જ્વાળાની કરશે જે સૌથી પહેલા પાતાળ લોકને ભસ્મ કરી દેશે અને પછી આ

ભયંકર અગ્નિ દ્વારા પૃથ્વી ઉપર ફાટી નીકળશે અત્યંત ભયંકર આગનો વિસ્ફોટ થશે વાતાવરણ ભયંકર અગ્નિની ચપેટમાં આવી જશે જેનાથી જીવજંતુઓ અને દુનિયાની તમામ વસ્તુઓનો વિનાશ થઈ જશે ગંગોરવા જણાવો ભયંકર રીતે પૃથ્વીના વાતાવરણને

ઢાંકી દેશે જેનાથી આખી દુનિયામાં અંધારો છવાઈ જશે વાદળાઓ ભયંકર રીતે એકબીજામાં અથડાશે વાદળાઓના ભટકાવવા નો આવાજ ભૂકંપથી પણ વધુ નુકસાની વાળો સાબિત થશે વાદળાઓમાં અતિ ભયંકર વીજળીના કડાકા થશે જે દુનિયાના ઘણા

ખરા જીવોનો ભોગ લઈ લેશે વીજળીના ભયંકર તાંડવ થી મોટાભાગના માણસોનો વિનાશ થઈ જશે અને આના પછી સતત ૧૨ વર્ષો સુધી ભયંકર વરસાદ થશે જેનામાં દુનિયાના તમામ વધેલા માણસોનો પણ અંત આવશે અને આખી દુનિયા અંધકારમાં

છવાઈ જશે અને પૃથ્વી એક વિરાન દરિયામાં સમાઈ જશે ભાગવત ગીતામાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે જેનો આરંભ થયો છે તેનું અંત પણ નક્કી જ છે પ્રત્યેક જન્મેલ જીવનો એક દિવસ મૃત્યુના કારણે જવું નિશ્ચિત છે પ્રકૃતિનું પણ જેમ ઊદા થાય છે તેમ અંત

નિશ્ચિત છે એક નિશ્ચિત કાળના અંતરે યુગ પરિવર્તન થવું એ પણ સૃષ્ટિનું નિયમ છે કાળ અંતર એટલે ચાર યુકોનો સમય જેને કાળચક્ર પણ કહેવામાં આવે છે એક કાળચક્રમાં ચાર યુગનો સમાવેશ થાય છે જે ચાર યુગ છે આ ચાર યુગોના અંતરને એક કાળ

અંતર અથવા એક કાળ ચક્ર કહેવામાં આવે છે હમણાં સમય અંતરનો 22 મો કાર્ડ ચાલી રહ્યો છે કલયુ ગના અંત પછી ફરીવાર સૃષ્ટિનો ઉદય થશે અને સમય અંતરનો 23 મો કાર્ડ ચાલુ થશે આનાથી પહેલા 21 વખત આ યુગોના અંત અને આરંભ થઈ ચૂક્યા છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *