તમારું સંસ્કારની વાતોમાં મિત્રો ભાદરવા મહિનાની

શુક્લપક્ષની ચતુર્થીતી ને ગણેશ ચતુર્થી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે

અને ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે ભગવાન ગણેશનો જન્મ દિવસ મનાવવામાં આવે છે ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે ભગવાન ગણેશને ઘરે

ઘરે સ્થાપના કરવામાં આવે છે અને દસ દિવસ પછી ગણેશ ભગવાનનું વિસર્જન કરવામાં આવે છે મિત્રો આ 10 દિવસથી

આગવાન ગણેશની વિશેષ રૂપથી પૂજા કરવામાં આવે છે આરાધના કરવામાં આવે છે અને ભગવાન ગણેશના ઉપાયો પણ

કરવામાં આવે છે તે બધા જ ઉપાયો અને પૂજા આરાધના શુભ ફળ પ્રદાન કરે છે ઘણા લોકો આ 10 દિવસ સુધી વ્રત પણ રાખી છે

પરંતુ મિત્રો તમને ખબર છે ઘણી વસ્તુ એવી છે જે વસ્તુ તમારે દસ દિવસ સુધી ન ખાવી જોઈએ મિત્રો આજના વીડિયોમાં અમે

તમને બતાવીશું તમારે તમારા ઘરે ગણપતિ બાપાની સ્થાપના કરો છો અથવા તો તમે વ્રત રાખ્યું છે અને જો ન પણ રાખ્યું હોય

તો પણ તમારે આ વસ્તુ ન ખાવી જોઈએ તે વસ્તુ કઈ છે? તે જાણીશું અને જો વ્રત રાખ્યું છે તો કઈ વસ્તુ ખાવી હજુ ખાવી

જોઈએ તમારે તે પણ જાણીશું મિત્રો સૌથી પહેલા વાત કરીએ જે વસ્તુ ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે ન ખાવી જોઈએ મિત્રો ગણેશ

ચતુર્થી ના દિવસે જો તમે વ્રત રાખ્યું છે તો તમારે જમીનની અંદર જે પણ વસ્તુ થાય તે ન ખાવી જોઈએ એટલે કે આપણે તેને

કંદમૂળ કહીએ છીએ તે વસ્તુ નખાવી જોઈએ એમાં લસણ ડુંગળી ગાજર બટાકા આ બધી જ વસ્તુ આવી જાય છે જો તમે ગણેશ

ચતુર્થીના દિવસે વ્રત રાખ્યું હોય તો તમારે શાળા નમકનો ઉપયોગ પણ ન કરવો જોઈએ જેને આપણે સંચળ પણ કહીએ છીએ

અને જો તમે આવી વસ્તુનો સેવન કરો છો તો તમારે ભગવાન ગણેશના ક્રોધનો સામનો કરવો પડી શકે છે મિત્રો ગણેશ ચતુર્થીના

દિવસે બજારમાં મળવા વાળી કોઈપણ વસ્તુનું સેવન ન કરવું જોઈએ જે તૈયાર વસ્તુ મળતી હોય તે ન ખાવી જોઈએ ગણેશ

ચતુર્થીના દિવસે પૂજામાં તુલસીપત્રનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ અને 10 દિવસ સુધી તમારે તુલસી પત્ર મોઢામાં ન નાખવું જોઈએ

મિત્રો ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે મસાલાનો પ્રયોગ પણ ન કરવો જોઈએ આવું કરવાથી તમારું વ્રત ખંડિત પણ થઈ શકે છે જો

તમારી ઘરે લાલ મરચું સરસોના તેલમાં નાખીને પીસવામાં આવતું હોય તો તે લાલ મરચાનું સેવન તમારે ન કરવું જોઈએ ગણેશ

ચતુર્થીના દિવસે કોઈપણ ખાધેલી વસ્તુ હોય કોઈએ ખાધેલી હોય તો તમારે જે વસ્તુ ન ખાવી જોઈએ આવું કરવાથી પણ તમારું

વ્રત તૂટી શકે છે ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે કોઈ પણ નશીલી વસ્તુનું સેવન ન કરવું જોઈએ જો મિત્રો તમે વ્રત રાખ્યું હોય તો પણ

ભલે અને ન રાખ્યું હોય તો પણ ભલે ગણપતિ બાપા ની સ્થાપના કરી રહ્યા છો તો તમારે દસ દિવસ સુધી કામ શીખ ભોજન પણ

ન કરવું જોઈએ એટલે કે લસણ ડુંગળી ઈંડા માસ આવી કોઈ પણ વસ્તુનું બિલકુલ સેવન ન કરવો જોઈએ આજના દિવસે વાસી

થઈ ગયેલા ફળ પણ ન ખાવા જોઈએ આપણા સમયની અંદર બહારથી લાવેલા ફળ હોય તેનો સેવન બિલકુલ ન કરવો જોઈએ

તમારે એકદમ તાજા ફળો લાવવા જોઈએ અને તેનું સેવન કરવું જોઈએ કારણકે વાસી થઈ ગયેલા ફળમાં ઘણા બધા જીવજંતુઓને

બેક્ટેરિયાઓ હોય છે આવા ફળ ખાવાથી તમારું વ્રત તૂટી શકે છે એટલા માટે વ્રત ન તોડવા માંગતા હો તો તમારે આ ફળ ન

ખાવા જોઈએ મિત્રો હવે તમને જણાવીએ ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે તમે શું કરી શકો છો શું ખાઈ શકો છો ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે

જો તમે વ્રત રાખ્યું હોય એટલે કે ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે બે પ્રકારના વ્રત કરવામાં આવે છે ઘણા લોકો વ્રત કરતા સમયે મીઠી

વસ્તુ ખાતા હોય છે અને ઘણા લોકો નમક ખાતા હોય છે જો તમે નમક ખાઈને પરત કરવા માંગો છો તો તમારે સિંધવ નમકનો

ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને જો તમે મીઠી વસ્તુ ખાઈને વ્રત કરવા માંગો છો તો તમારે સાબુદાણાની ખીચડી ખાવી જોઈએ ખીર

ખાવી જોઈએ આવી બધી વસ્તુ મીઠી જશે તે તમારે બનાવીને ખાવી છે અને મિત્રો થઈ શકે તો તમારે ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે

ફળ આહારનું સેવન કરીને જ વ્રત કરવું જોઈએ તે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે ગણેશ ચતુર્થી ના દિવસે જો તમે કરો છો તો માત્ર તમારે આખો દિવસ ફળ ખાવા જોઈએ બીજી કોઈ પણ વસ્તુનું સેવન ન કરવું જોઈએ મોટામાં કંઈ પણ વસ્તુ ન નાખવી

ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે દહીં ખાવું જોઈએ આવું કરવાથી શરીરમાં પાણીની કમી નહીં થાય મિત્રો ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે ચા અને કોફીનો સેવન પણ તમે કરી શકો છો ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે બદામ વાળો

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *