મોટો શનિવાર॥ 5 રૂપિયાનો સિક્કો ચૂપચાપ રાખી દો અહીં ॥ સંકટ અને કષ્ટોમાંથી મળશે મુક્તિ - Kitu News

મિત્રો આજે સૌથી મોટો શનિવાર પાંચ રૂપિયાનો સિક્કો ચુપચાપ રાખી દો અહીં મળશે એક જ મિનિટમાં થશે ચમત્કાર તમારા

પિતૃઓ કરશે તમને માલામ ાલ આજે 2021 અને શનિવાર નો દિવસ છે ઘણા બધા ઉપાયો કરવામાં આવે છે જીવનમાં જ્યારે

અને એવું કે ચારે તરફ હવે અંધારું જ છવાઈ ગયું છે જીવનમાં ખૂબ જ વધારે કષ્ટ છે બધી તરફથી તમે હારી ચૂક્યા છો ત્યારે તમારા

શનિવારના દિવસે એક નાનકડો પાંચ રૂપિયાના સિક્કા નો ઉપાય કરવાનો છે મિત્રો અમે તમને પાંચ રૂપિયાના સિક્કાનો એક

એવો ઉપાય બતાવીશું જેનાથી તમારા જીવનને સમસ્યાઓ થઇ જશે દુર તમારે પાંચ રૂપિયાના સિક્કાને રાખી દેવાનું તમને

મળશે બધા જ બધા જ સમસ્યાઓમાંથી મુક્તિ ઘણા બધા ઉપાયો કરવામાં આવી છે લવિંગના ઉપાયો કરવામાં આવે છે અને હા

મિત્રો જો શનિવારે શનિદેવને પ્રસન્ન કરવા માટે તમે કપૂર અને તમારા ઘરમાં રહેલી નકારાત્મક ઉર્જા દૂર થાય છે અને શનિદેવ

પ્રસન્ન થાય છે તમારા ઘરમાં સુખ શાંતિ પ્રવેશ કરે છે જો શનિદેવ પ્રસન્ન થઈ જાય માંથી મુક્તિ મળે છે મિત્રો આ વાસ્તુશાસ્ત્રમાં

પણ કરવામાં આવ્યો છે અને આ ઉપરથી જીવનને તો તમારે આ ઉપાય કેવી રીતે કરવાનો છે તો મિત્રો તમારે સાંજના સમયે જેમાં

તમે પીવાના પાણી નો સત્યપાત્ર માંથી એક વાટકી પાણી લઈ લે ગંગાજળ અને થોડું ગાયનું દૂધ નાખ વાનું અને આખા ઘરમાં તમે આ પાણીનો ઝટકા કરો અને સુખ શાંતિ પ્રવેશ કરે છે કહેવામાં આવે છે કે ખરાબ નજર તમારા ઘરમાં ક્યારે પ્રવેશ નથી કરતી

અને મિત્રો શનિદેવ પ્રસંગ એટલા માટે તમારે આપ અને મિત્રો શનિવારના દિવસે એક દીવો જરૂર પ્રગટાવો જોઈએ તો આનાથી તમારા પિતૃઓ પ્રસન્ન થાય છે કેમકે પીપળાના સ્વરૂપમાં જોવામાં અને તમારા જીવનમાં પિતૃઓના આશીર્વાદ તમને પ્રાપ્ત થાય છે જેના કારણે તમારા જીવનમાંથી બધા જ પ્રકારની સમસ્યાઓ અને દૂર થાય છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *