19 વર્ષ ની છોકરી 70 વર્ષ ના પુરુષ સાથે ભાગી લગ્ન કર્યા આજ કાલ ની પ્રજા બગડી જોઈલો - Kitu News

છોકરી નાની છે આમ જો 20 વર્ષની છોકરી 70 વર્ષમાં દાદા મિત્રો વીડિયોમાં તમારું સ્વાગત છે ખબર નથી પણ આમ જો ઉંમર

જો માત્ર ને માત્ર 19 20 વર્ષ અને દાદા ની ઉંમર 69 વર્ષ બતાવવામાં આવેલી છે વિડીયો પણ હું તમને બતાવું છું ભાઈ આ

લોકોના મગજમાં શું કરી ગયું છે કાંઈ ખબર નથી પડતી કે હુમલો જોયા વગર લગ્ન કરી લેશે શું આ છોકરીને કોઈ જુવાન દીકરો

નથી મળતો. મિત્રો ખરેખર આ લોકો છે કઈ ખબર નથી પડતી મિત્રો જોઈ શકો છો દાદા ની ઉંમર અને મિત્રો આટલું જ નહીં એ

ગામ લોકો સમજાવે પણ માનતી નથી સાદી કરી છે તો ભાઈ કરો ભોગો દાદા તો મિત્રો થોડા સમયમાં મરી ગયા છે પછી શું કરશે

ભાગી જશે એવું જ થયું ને મિત્રો મતલબ પૈસા માટે લગ્ન કર્યા પાકી વાત છે ઉંમર તો જોવા લોકોની આને કોઈ જાતની શરમ નથી

કર્મચાર ઘટનાઓ આવી સામે આવતી રહેજે મિત્રો અને ખરેખર આ લોકોને તો હું એમ કહું છું એ પહેલા કહી દઉં છું મિત્રો

વિડીયો તમને જો સારો લાગે તો લાઈક કરજો શેર કરજો અને ચેનલને સબ્સ્ક્રાઇબ કરજો. જેથી આવનારા વિડીયો તમારા સુધી રોજે રોજ મળતા રહે મિત્રો અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અંદર એક લિંક આપેલી છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *