80 વર્ષે પણ ગોઠણનાં દુઃખાવા મટી ગયા - વિજ્ઞાન પણ હેરાન છે - Kitu News

સુધી ગોઠણના દુખાવા ઉપરના ઘણા બધા વિડીયો જોયા હશે પણ આજે હું તમને એક એવો ફકીરી નુસકો જણાવીશ ફકીરી

પ્રયોગ જણાવીશ કે જેનાથી ઘણા લોકોને ખૂબ સારું પરિણામ મળ્યું છે અને આ પ્રયોગ છે પણ હેલો અને ઘરે કરવો એટલું કહી

અઘરું નથી એટલા માટે આપણે આજે સૌથી અલગ અને બધા જ વિડીયો કરતા અલગ એક પ્રયોગ હું તમને આજે બતાવો

ગોઠણના દુખાવા ઉપર અત્યાર સુધી તમે નહીં જોયો હોય એવો આ પ્રયોગ તમને મળશે સારું હવે આપણે શરૂઆત કરીએ

બરાબર હવે ચાર કઈ કઈ વસ્તુ એ ખાસ ક્રમ ટુ ક્રમ પહેલા આપણે જોઈએ તો પેલી વસ્તુ છે આંબા હળદર ક્યાં મળશે પેલો

ઘણીવાર ઘણાને એવો પ્રશ્ન હોય તો પેલું કે આ બધી જ વસ્તુ ઓનલાઇન મળી જશે સાઈડ પણ કરી શકશો શહેરમાં ઔષધ

વેચવા વાળા ની દુકાન હોય ત્યાં પણ તમને આ મળી જશે પાવડર મળે તો ન લેતા તૈયાર મળે તો લેજો પછી ન જ મળે છે એની

છાલ છે આ હિન્દી મેં શબ્દો વાપર્યો છે એક પ્રકારની માટી છે એ તમારે લેવાની છે અને એનો ભૂકો કરી પાવડર કરીને ભેગું મિશ્રણ

કરી દેવાનું છે મારી મહેનત તમને સારી લાગે કે ના ખૂબ સબસે તો એક જૂથ એટલે વિનંતી છે તો સબ્સ્ક્રાઇબ કરજો લાલ કલરનું

બટન છે નીચે સબ્સ્ક્રાઇબ 0 એક ચમચી સરસવનું તેલ નાખવાનું છે બે ચમચી મરીનો ભૂકો બે ચમચી મરીના ભૂકો જે આપણે

કરીએને મળીએ નાના એનો પાઉડર કરી નાખો એ બે ચમચી એક ચમચી પાણી એક ચમચી અને એક ચમચી હલાવતું જવાનું

ખાસ નીચે જામી ન જાય એનું ધ્યાન રાખો હવે આપણો ગોઠણ છે એને માલિશ કર્યા જેવું થઈ ગયું છે ત્યારે એમાં શ્યામ લેવું હશે એને વ્યવસ્થિત ગોઠણ માં વ્યવસ્થિત શું કરી નાખવાનું છે વ્યવસ્થિત દાખલા તરીકે સાંજે 7:00 વાગ્યે તમે આ પ્રયોગ કર્યો તો

બીજે દિવસે સાંજે 7:00 વાગે ખોલી અને વ્યવસ્થિત ગરમ પાણી ધોઈ નાખવાનું શું કરવાનું છે ગરમ પાણીએ ધોઈ ફરીવાર આ પાછો બનાવી આ પ્રયોગ છે

By Ram Sahoo

Ram Sahoo is a Gujju Journalist, loves sahring Latest News Articles on Gujrati language and Hindi Language.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *