આજના 10 મોટા સમાચાર |ખેડૂતો,11000 સહાય,બેંક બંધ

આજના સમાચાર 11000 રૂપિયા સહાય મળશે વીજળી પડવાથી આઠ લોકોના મૃત્યુ

ગુજરાતમાં ત્રણ દિવસ હડતાલ નાના કામદારોને દર મહિને 3000 રૂપિયા મળશે

નવરાત્રીમાં મોદી સરકાર આપશે મોટી ભેટ આ બેંકનું લાયસન્સ રદ થયું છે

22 સપ્ટેમ્બરે ગ્રાહકો પૈસા પડી શકશે નહીં ઘરઘંટી માટે સરકાર આપશે

સહાય માર્ગ અકસ્માતમાં બળતરંગે મોટો ચુકાદો પશુઓમાં લંબી રોગને

લઈને વડાપ્રધાન મોદી આપ્યા ખુશખબર અને ભારે વરસાદને લઈને આગાહી

આ તમામ મોટા સમાચાર વિશે આ વીડિયોમાં વાત કરીશું તો છેલ્લે સુધી

જોતા રહેજો તે પહેલા જો તમે મારી ચેનલમાં નવા છો તો નીચે લાલ કલરનો

સબસ્ક્રાઇબ બટન આપેલુ છે તેને દબાવીને બાજુમાં રહેલા પણ દબાવી

દેજો જેથી મારા તમામ વિડીયો ની માહિતી તમારા સુધી પહોંચાડી શકે

આજના સૌથી પહેલા સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો પશુ ડેટ વર્ષે 11 હજાર રૂપિયા સહાય મળશે સરકારી ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં

રખડતા અને બિન વાર્ષિક મશીનના પશુઓને સમસ્યાનો નિરાકરણ શોધી કાઢ્યું છે આયોજન હેઠળ ગ્રામ્ય વિસ્તારની સ્થાનિક

સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ દ્વારા પશુઓને પાત્રતા ધરાવતી ગૌશાળા પાંજરાપોળ સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ અથવા તો સ્થાનિક સ્વરાજની

સંસ્થાઓ ખાતે મૂકવામાં આવે તો આવા પશુઓના નિભાવ માટે પશુધ ₹30 30 પ્રતિદિનાના ધોરણે સંસ્થાઓને સહાય

આપવામાં આવશે જો કે તે પ્રમાણે મહિને 900 રૂપિયા અને વર્ષે 11 હજાર રૂપિયાની વર્ષોથી સહાય આપવામાં આવશે સંસ્થા

સાથેના આવા પશુઓના નિભાવ આરોગ્ય અને સાર સંભાળની વ્યવસ્થા જે તે સંસ્થાએ રાજ્ય સરકારના પશુપાલન ખાતા દ્વારા

અમલમાં મુકાયેલ યોજનામાં આપવામાં આવતી સહાય માંથી કરવાની રહેશે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં બિનવારસી અને રખડતા ગૌમાત પશુઓ માટે આશરે સ્થાન પૂરો પાડવાનો આશરે સ્થાનમાં પશુઓના નિભાવ અને આરોગ્ય તેમજ સારસંભાળની યોગ્ય

વ્યવસ્થાઓ પૂરી પાડવાનો આયોજન વિશે વાત કરતા ગુજરાતમાં અલગ અલગ સ્થળોએ વીજળી પડવાથી દુર્ઘટનામાં આઠ લોકોના મૃત્યુ થયા છે ગુજરાતના અનેક ભાગોમાં વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે તથા આકાશમાં ભયાનક ગડગડાને વચ્ચે

છાપકેલા સાર્વત્રિક વરસાદ છે વીજળી પડવાની ઘટનાઓમાં આઠ લોકોના મૃત્યુની પ્રજા છે દાહોદ સુરેન્દ્રનગર તથા પંચમહાલ જિલ્લામાં વીજળી પડવાના બનાવ બન્યા હતા. દાહોદ જિલ્લાના ઝાલોદ તાલુકામાં ચાર લોકોના મૃત્યુ થયા હતા ટેટા મુનિયા

સતાસર તથા પાવડી અને કાલી ગામમાં એક એક વ્યક્તિનો ભોગ લેવાયો હતો જ્યારે સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ તાલુકામાં ખેતરમાં

કામ કરતા બે લોકો પરતા મોતની ભજીયા હતા અન્ય સ્થળે અન્ય એક વ્યક્તિનો પણ વીજળી એ લીધો હતો પંચમહાલ જિલ્લામાં પણ વીજળી પડવાની દુર્ઘટનામાં એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયો હતો જો કે સત્તાવાર સૂત્રોએ કહ્યું છે કે છેલ્લા 48 કલાકમાં આ દુર્ઘટનાઓ બની હતી ત્યારબાદ

Leave a Comment