આજના તાજા સમાચાર - Kitu News

નમસ્કાર તેના તાજા સમાચાર ઉપર નજર કરીએ તો પીએમ મોદી ફરી એકવાર ગુજરાતની મુલાકાતે આવવા જઈ રહેલા છે

બાળકો માટે પણ મોટા અને કામના સમાચાર સામે આવ્યા છે

હવામાન ખાતા દ્વારા પણ મોટી આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવેલી છે

શિક્ષકોની હડતાલને લઈને પણ મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે

ઉપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે મોટો નિર્ણય જાહેર કરવામાં આવેલો છે

પણ મોટી જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે આપવામાં આવેલું છે

અને ગેસ સપ્લાય પણ બંધ કરી દેવામાં આવેલો છે

માહિતી મેળવવાના છીએ આ તમામ સમાચાર છે

સૌપ્રથમ સમાચારની માહિતી મેળવીએ તો પીએમ નરેન્દ્ર મોદી ફરી એકવાર ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહેલા છે

ગુજરાતની અંદર વિધાનસભાની ચૂંટણી હવે ટૂંક સમયની અંદર આવી રહી છે

ગુજરાત આવવાના છે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી 29 સપ્ટેમ્બરે સુરત ભાવનગર

અને અમદાવાદના કાર્યક્રમની અંદર હાજર રહેશે સાથે જ 29 સપ્ટેમ્બરે

સાંજે અમદાવાદનો પ્રારંભ પણ કરાવશે અને ગુજરાતની અંદર પહેલીવા

ર આ રમતનો યજમાન બની રહ્યું છે જેને મંજૂરી પણ આપી દેવામાં આવી છે

અને હવે બાળકો માટે પણ ટૂંક સમયની અંદર નાગથી આપવામાં આવતી વ્યક્તિ

પણ હવે બજારની અંદર ઉપલબ્ધ થવા જઈ રહી છે અને પાંચ દિવસની અંદર ગુજરાતીમાં જોવા મળવાનો છે

અને આ સાથે જ ગુજરાતી વરસાદ છે અને હવામાન વિભાગની આગાહી બંગાળની ખાડીની અંદર લો પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય થઈ

છે જેના પગલે દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતની અંદર વરસાદ થવાની આગાહી કરવામાં આવી છે સાથે ગઈકાલ પ્રમાણે

સમગ્ર ગુજરાતની અંદર પણ વરસાદી દરમિયાન નોંધાયો હતો એવા પણ સમાચાર કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પણ મોટો નિર્ણય જાહેર

કરવામાં આવેલો છે હવે કેન્દ્ર સરકાર સ્થાનિક પ્રખ્યાત વધારવાના હેતુથી ગરણી ચોખાની જે નિકાસ છે એની ઉપર આવ્યા

પ્રતિબંધ મૂક્યો છે ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ ફોરેન દ્વારા ૮ સપ્ટેમ્બર 2022 ના રોજ એક નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું

અને જેમાં કણકી છોકરાની નિકાસની શ્રેણીની સામેલ કરવામાં આવેલી છે અને આ સૂચના છે પણ લાગુ કરી દેવામાં આવેલી છે કે

સાથે શિક્ષકો પણ આવ્યા હતા ઉપર જવાની લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે શિક્ષકો પડતર માંગણીઓને લઈને કલેક્ટ

ર કચેરી વાત કરશે ગુજરાતની અંદર શિક્ષકો આંદોલનનો રસ્તો અપનાવ્યો છે આજે શિક્ષકો પોતાની માંગ સાથે કલેક્ટર કચેરીએ

રજૂઆત કરશે નિર્ણય લેવામાં આવેલો છે અને સરકાર સપ્ટેમ્બરે તમામ શિક્ષકો એક સાથે રજા ઉપર ઉતારવાના છે અને સદા

સમાધાન સપ્ટેમ્બરના રોજ કાર્યપટ્ટી પહેરીને તેને ડાઉન કાર્યકર છે અને છેલ્લે 30 સપ્ટેમ્બર થી અશોક ની હાડતાલ ઉપર પણ છે જેને લઈને સરકાર આંદોલનના મોડ બાદ જોવા મળશે તેવું પણ અનુમાન મૂકવામાં આવી રહ્યું છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *