આજે ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી | અંબાલાલ પટેલે કરી મોટી આગાહી - Kitu News

નમસ્કાર મિત્રો ફરી એકવાર વરસાદને લઈને સૌથી મોટી અપડેટ સામે આવી રહી છે

ત્યારે અમન ખાતાના જણાવ્યા પ્રમાણે રાજ્યમાં દક્ષિણ

ગુજરાતમાં 13 તારીખ ના રોજ ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે

જેમાં વલસાડ નવસારીયાના દમણમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે

એ સિવાય ડાંગ નર્મદા અને ભરૂચમાં પણ મેઘરતા મન મૂકીને વરસી શકે છે

મિત્રો બંગાળમાં લો પ્રેસર થવાને કારણે આગામી ચાર દિવસ રાજ્યમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે

જેમાં આજે એટલે કે 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ સુરત અને નર્મદામાં હતી ભારે વરસાદની સંભાવના છે

તો વડોદરા ભરૂચ નવસારી તાપી વલસાડ પોરબંદર જુનાગઢ અમરેલી અને ભાવનગરમાં પણ છૂટાછવાયા ભારે વરસાદની

સંભાવના છે તો આવતીકાલ એટલે કે 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ વડોદરા અને છોટા ઉદેપુરમાં અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના છે તો

અમદાવાદ ખેડા આણંદ મહીસાગર પંચમહાલ દાહોદ સુરેન્દ્રનગર બોટાદ ભાવનગર રાજકોટ અને અમરેલીમાં ભારે વરસાદની

સંભાવના છે વધુમાં 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ સુરત નવસારી અને વલસાડમાં અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે તો અમદાવાદ ખેડા

આણંદ વડોદરા ભરૂચ નર્મદા તાપી ડાંગ બોટાદ ભાવનગર અમરેલી અને ગીર સોમનાથમાં છુટાછવાયા ભારે વરસાદની આગાહી

કરવામાં આવી છે તો 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ પણ તાપી ડાંગ અને વલસાડમાં અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના છે તો વડોદરા

છોટાઉદેપુર નર્મદા સુરત અને નવસારીમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે વધુમાં તમને જણાવી દઈએ કે રવિવારે 10 વાગ્યા સુધીમાં

રાજ્યના ૧૫૯ તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે એમાં સૌથી વધુ વલભીપુરમાં સવા ત્રણ ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે તો ધંધુકામાં 2.5

જેતપુરમાં 2.5 ઘનશ્યામ સવા બેઇઝ ટુડામાં સવા બેંચ હળવદમાં સાંતલપુરમાં બે કરજણમાં પોણા બે કોટડા સાંગાણીમાં 1.5 પાલનપુરમાં 1.5 ઉમરપાડામાં 1.5 સેડામાં 1.5 સુધીમાં 1.5 અને બાબરામાં પણ 1.5 જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *