આંખોના નંબર દૂર કરતું દિવ્ય ફળ મળી ગયું છે ||

એના ઉપર ખાસ એક વિડીયો બનાવો આંખનું જતન કરવું હોય આખરે સુરક્ષિત રાખવી હોય અને આજીવન અને ઘણા લોકોને

એવો પ્રશ્ન હોય કે આંખોની બળતરા બહુ થાતી હોય આખલાલ થઈ જતી હોય એના ઉપર આજે એક અનુભવ આપે અને હું એમ

નથી કહેતો કે ભાઈ આઠ 10 15 જેને નંબર હોય એના નંબર ઉતરી જશે પણ તમારે નંબર આવશે નહીં ક્યારેય સો ટકા ની વાત

છે આંખના જતન માટે આ બેસ્ટ પ્રયોગ છે આનાથી બેસ્ટ એક્ટર પ્રયોગ છે જ નહીં સો ટકા જતન થશે અને આંખમાં નંબર નહીં

આવવા દે જેને નંબર ઓછા છે એક બે નંબર છે એ લોકો પ્રયત્ન કરશે આ વધારે થોડું લાંબો સમય એને પણ પરિણામ મળશે પણ

જેને નથી નંબર અને એને તો પોતાની આંખ પોતાની જે રતન છે એને સુરક્ષિત રાખવું હોય તો એના માટે તો મિત્રો કે તમારે શું

કરવાનું છે અને આ ત્રણેય વસ્તુ ખૂબ જાણીતી છે કોઈ એવી ભારેખમ વસ્તુ નથી કે તમને એના અજાણ હોય તમે એક તમારે

લેવાની છે હરડે હરડે 100 ગ્રામ લેવાની છે અને એ પણ 100 ગ્રામ લેવાનું છે અને ત્રીજી વસ્તુ છે આ ત્રણેય વસ્તુ 100 100 ત્રણેય

વસ્તુનો પાવડર લેવાનો નથી કોઈ પણ દુકાનેથી ત્રણેયનો પાવડર આવે અને ત્રિફળા કહેવાય એ લેવાનો નથી અથવા તો તમને

પાવડર ત્રણેયનો અલગ અલગ આપે તો પણ નથી લેવો આપણે ત્રણેયના ફળ લેવા ત્રણેયના ફળ લઈ આવી એનું નાનું નાનું કટિંગ

કરી લેવાનું છે આવું જો તમારે બનાવી લેવાનો છે હું તમને ખાસ યાદ રાખજો આપણે નાનીએક મોટી ચમચી નાખી દેવાની સાત

વાગે અંદર નાખેલું હતું એને વ્યવસ્થિત મસળી નાખ વાની છે ગાડી અને જે નીચે પાણી વધ્યું છે વ્યવસ્થિત આખો લાલ હોય તમે

એક મહિનો દિવસ પ્રયોગ કરો પછી મને કોમેન્ટ કરજો કે ના રિઝલ્ટ વનસ્પતિ છે એની તમને વ્યવસ્થિત ઓળખાણ કરાવી એને કેવી રીતે ઉપયોગ કરવાથી તમારી આંખોના નંબર ઓછા થઈ જશે આખો તે જ થઈ જશે આ બધી માહિતી વીડિયોમાં

આપવાની છે જેને વિડીયો ની જરૂર અને ખાસ એક કોમેન્ટ કરજો સબ્સ્ક્રાઇબ કરી લેજો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો બેલ આઈકોન દબાવી દો એટલે તમને આ વિડીયો આવતા હોય એ પાછા કામ લાગે ને સમજી ગયા એટલા માટે અમે વિનંતી કરતા હોય છે જરૂર કરજો કોઈને કોઈ આંખોના નંબર તેને કામ લાગે

https://www.youtube.com/watch?v=tiCvUd36dRQ

Leave a Comment