આખો પગાર ની માતાજી ની માનતા - Kitu News

નમસ્કાર દર્શક મિત્રો કબાવ ધામ થી એક વિડીયો વાયરલ થઇ રહ્યો છે જેમાં કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે હવે બાપુ ને પૂછવાનું બંધ કરવામાં આવ્યું છે એમ

જણાવવામાં આવ્યું છે કે હવે બાપુ થાકી જાય છે અને રાત્રે મોડે સુધી પણ તેમને કોલ ચાલુ ને ચાલુ રહેતો હોય છે અને બાપુ ની તબિયત પણ સારી રહેતી

નથી એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે જેથી કરીને હવે બાપુને પૂછવાનું બંધ કરી લેવામાં આવ્યું છે આગળ જણાવતા કહ્યું છે કે માં મોગલ બધાના છે અને મા

મોગલ બધાની આશા જરૂરથી પૂરી કરશે જો તમે અહીંયા માનતા લઈને આવો છો તો તમે તમારી માનતા સ્વયં પૂરી કરો અને એક આશા રાખી અને મા

મોગલ ને જરૂરથી મનોમન માની તમારી બાધા પૂરી કરો. કેમ કે અહીંયા મોગલ માં હાજર હજુ છે અને તમે સાચા દિલથી તમારી માનતા લઈને આવો છો

તો માં અવશ્ય તમારી માનતા પૂરી કરે છે તમારું શું કહેવું છે અમને લાઈક કોમેન્ટ શેર કરી જરૂરથી જણાવજો અને કોમેન્ટમાં જય માં મોગલ જરૂરથી

લખજો. શું તમે પણ મોગલ ધામ જઈ આવ્યા હોય તો અમને કમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો તમને કેવું લાગ્યું મોગલ ધામ એ પણ અમને જરૂરથી જણાવજો

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *