આ દિવસે થશે દુનિયાં નો અંત ભયાનક ભૂકપં આવશે || આવી હાલત થશે - Kitu News

નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે તમારું આપણી ચેનલ ગરવો ગુજરાતમાં આપણા પુરાણોમાં આજના સમય અને આવનારા સમયની અનેક વાતો જણાવવામાં

આવી છે અને પુરાણોમાં જણાવેલી આજના સમયની વાતો સાચી પડી રહી છે અને આવનારા સમયની વાતો પણ સાચી પડશે એવું કહેવામાં આવ્યું છે

પુરાણો અનુસાર પહેલા ભયંકર દુષ્કાળ પડશે નદી સાગર અને જમીનની નીચે રહેલું પાણી સુકાઈ જશે જે બધા સાગરોને સુકવી દેશે બધું જ પાણી સુકાઈ

ગયા બાદ સૂરજ ત્રણે લોક ને રાખ માં બદલી દેશે ધરતી કાચબા ની ડાળની જેમ કઠોળ બની જશે મિત્રો પુરાણોમાં કહેવાય આ વાતો આવનારા સમયમાં

સાચી પડશે કેમ કે આપણા પુરાણોમાં જે પણ વાતો જણાવવામાં આવી છે એ બધી વાતો સાચી પડી છે પુરાણોમાં ખેડૂતો વિશે જણાવવાનું છે કે દુકાળ

અને પૂરની સ્થિતિને કારણે અન્ન દેવતા આત્મહત્યા કરી લેશે અને બીજા કોઈ કશું નહીં કરી શકે મિત્રો આજના આ સમયમાં આવું બની રહ્યું છે દુષ્કાળ અને

પૂરની સ્થિતિના કારણે જે અન્નના દેવતા ખેડૂતો છે તે આત્મહત્યાઓ કરે છે અને સરકારે એમને પૂરતું વર્તન પણ નથી આપતી તેના લીધે પણ તેઓ

આત્મહત્યા કરી લેશે અને પુરાણોમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે ખેડૂતો આત્મહત્યા કરશે ત્યારે ભયંકર કર્યું આવી ગયું એમ સમજી લેવું મિત્રો આજના

સમયમાં ખેડૂતો આત્મહત્યા કરે છે પણ સરકારને એની પરવા નથી હોતી અને આજની સરકાર ખેડૂતોને તેના પાકનું પૂરતું વાતાવરણ પણ નથી આપતી.

મિત્રો આજના સમયમાં આવો સમય તો આવી જ ગયો છે જે પુરાણોમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું પુરાણોમાં ધન અંગે જણાવ્યું છે કે કલયુગમાં ધાનનો

આકાર નાનો થઈ જશે સાક્ષી અને ફળોમાં કોઈ રસ નહીં રહે આનો મુખ્ય કારણ જમીનમાં પાણીના સ્તરનું ઘટવું હશે મિત્રો આજના આ સમયમાં દાનનો

આકાર નાનો થતો જાય છે અને તેમાં ભેળસેળ પણ વધી ગઈ છે આજના આ સમયમાં શાકભાજી અને સબ્જી અને ફળોમાં રસ પણ ઓછો થઈ ગયો છે

મિત્રો આ બધાનું કારણ એ છે કે જમીનમાં જે પાણીનું સ્થળ છે એ ઘટતું જાય છે અને પુરાણોમાં એમ કહેવામાં આવે છે કે જેમ જેમ આ પાણી ઘટતો જશે

તેમ તેમ સ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ થતી જશે અને પુરાણોમાં કહેવામાં આવે છે કે જેમ જેમ પાણીનો સ્તર નીચું જશે તેમ તેમ ખૂબ જ ખરાબ દિવસો આવતા

જશે અને જ્યારે અંતમાં દુષ્કાળ પડશે ત્યારે ક્યાંય પણ પાણી જોવા નહીં મળે જેવી સમસ્યાઓ વધશે મિત્રો આ બધી ભવિષ્યવાણીઓ આપણા પુરાણોમાં

કરવામાં આવી હતી જેમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ભવિષ્યમાં દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિનું સર્જન થશે અને ભવિષ્યમાં પાણી ખૂબ જ ઓછું હશે અને પાણીની

અશકને કારણે લોકો રખડી પડશે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે હમણાંથી જ પાણીની અછત સર્જવા લાગી છે અને જેમ જેમ સમય વીતતો જશે તેમ તેમ

ખૂબ જ ભયંકર રૂપ લઈ લેશે અને એક સમય એવો આવશે જ્યારે કોઈ પણ જગ્યાએ પાણી જોવા નહીં મળે અને લોકો પાણી વિના પોતાનું જીવન જીવવા

ઉપર મજબૂર થઈ જશે ત્યારે ધરતી પરના બધા નદી તળાવ સંપૂર્ણપણે સુકાઈ જશે પાણીનો અંત આવી જશે અને પાણીની આશા થવાની લીધે સમગ્ર

ધરતી પર આહાકાર મચી જશે પાણીની અછત થી બધા વૃક્ષો છોડો અને જીવજંતુઓનો નાશ થઈ જશે એટલે જ તો ઘણા બધા લોકો પાણીને બચાવવાનું કહે છે અને કહે છે કે તમને જેટલી જરૂરત છે એટલું જ પાણી વાપરો એનાથી વધારે પાણી વાપરો નહીં મિત્રો આ બધું એટલે જ કહેવાય છે કારણ કે

આવનારા સમયમાં પાણીની ખૂબ જ આછત થવાની છે અને આવનારા સમયમાં દુષ્કાળ આવશે એની પણ ઘણી બધી ભવિષ્યવાણીઓ કરવામાં આવી છે પુરાણોમાં લખવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે પણ ત્રણે લોક ગરમીથી તપવા લાગશે ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુ પોતાના મુખથી ઝડપથી શ્વાસ લેશે અને સંવર્ધક

નામનો મેઘ ઉત્પન થશે અને આ મેઘજી સો વર્ષ સુધી સતત વરસાદ પડશે જેના પછી આવી જશે અને સમગ્ર સૃષ્ટિ થઈ જશે તો આ રીતે આવશે સૃષ્ટિનો અંત

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *