એએમસીની બેદરકારી નો વધુ એક પુરાવો સામે આવ્યો છે અમદાવાદના નરોડા વિસ્તારમાં બાઈક સવાર યુવકને રખડતા ઢોરે

વધુ એક યુવકનો ભોગ લીધો છે આવતા યુવકને માથાના ભાગમાં પહોંચતી હતી આરતી બીજા ક્રશ યુવકને હોસ્પિટલ ખસેડાયો

હતો તબીબી રિપોર્ટમાં સામે આપ્યું હતું આજે જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવા પરિવાર માંગ કરી રહ્યો છે ભાવન

પટેલના પરિવારના માટે આપ તૂટે પડ્યું છે આ અંગે મૃતક ભાઈ પટેલના બહેન મેઘલનું કહેવું છે કે મારા ભાઈનો કયા તળાવના

કારણે છે સરકારને કહો કે આ ગાયને અહીંથી કાઢે રબારી સમાજને કહો કે અહીંયા થી આ ગાયનો નિકાલ કરે અમે લોકો

મ્યુન્સિપાલટી સામે કેસ કરવા માંગે છે હટાવો મારી આગળથી આજે મારો આર્થિક વર્ષનો ભાઈ એક્સપાયર થઈ ગયો છે બે નાની

દીકરીઓ છે ઘરમાં એનું ભરણપોષણ કોણ કરશે એ લોકોને ભાન નથી પડતું અને ડોક્ટરનો હોસ્પિટલના ચાપે તો હેલ્પ કરી પણ આ રોડ પર રખડતી ગાયનો શું કરવાનું

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *