ભારે વરસાદની આગાહી અંબાલાલ પટેલની આગાહી - Kitu News

સ્વાગત છે ગુજરાતની અંદર આવશે કેટલા દિવસ સુધી રહેશે

કયા કયા જિલ્લાની અંદર અતિ ભારે વરસાદ પડશે તેની વાત

મિત્રો આજના વીડિયોમાં કરવાના છે તેનો મિત્રો આજે ક્લિયર મળી ગયો છે

આજે તેની શરૂઆત થશે તેના કેટલાક ગુજરાતની અંદર કેટલાક જિલ્લાઓની

તેની અસર પણ જોવા મળશે કેટલીક જગ્યાએ આજે માધ્યમથી લઈને કેટલીક

જગ્યાએ ભારે વરસાદી જાગતો પણ જોવા મળે છે એટલે કે સુધીનો વરસાદ

પણ મિત્રો આજે જોવા મળી શકે છે કયા કયા જિલ્લાની અંદર રેડ એલર્જી તમામ માહિતી જોશો તો મિત્રો આ વિડીયોને અંત

સુધી જોજો તેમજ youtube મિત્રો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ આજે છે તારીખ વરસાદ જોવા મળશે ભાવનગર જૂનાગઢ

ગીર સોમનાથ તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાની અંદર ડાંગ વલસાડ સુરત તાપીની અંદર અતિ ભારે વરસાદ મિત્રો ખાસ

કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્રની અંદર દરિયાકિનારોના વિસ્તારમાં પવન સાથે ભારે વરસાદ મિત્રો જોવા મળશે વરસાદ પડશે

ત્યાં કડાકા અને ભડાકા સાથે ટૂંક સમયની અંદર જ ખૂબ જ ભારે વરસાદ પડી જશે તડકો પણ મિત્રો જોવા મળશે પણ તો સિસ્ટમને કારણે જળબંબાકાર થાય એટલે ભારે વરસાદ પણ જોવા મળશે સાથે ભારે વરસાદ પણ મિત્રો જોવા મળશે સૌરાષ્ટ્રની

અંદર પણ છુટા છવાય વિસ્તારમાં ઝાપટા પડશે માત્ર દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર 16 તારીખે મિત્રો સારો વરસાદ હશે એટલે

ત્યારબાદ વરસાદની અંદર તારીખ સુધી 10 તારીખે લઈને 15 તારીખ સુધી સમગ્ર ગુજરાતમાં સારો વરસાદ છે ત્યારબાદ વરસાદ મિત્રો અઠવાડિયાથી લઈને 15 દિવસ સુધી ફરી એક વખત વરસાદનો મેળામાં આવી શકે છે મોડલ પ્રમાણે જોતા નવરાત્રીમાં પણ

ગુજરાતની અંદર સિસ્ટમને કારણે વરસાદ આવી શકે છે દક્ષિણ ભારતની અંદર અંબાલાલ પટેલ દ્વારા વરસાદની આગાહી કરી છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *