અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી - Kitu News

નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો ખેડૂત પ્રિય ચેનલ માં આપનું સ્વાગત છે સવારના મહત્વના સમાચાર વાતાવરણ સાથે મોડી રાત્રે તથા

દિવસે ઠંડી નો અનુભવ અને મોડી રાત્રે ઠંડીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે મોડી રાત્રે ઠંડીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે નવરાત્રીના દિવસોથી

સામાન્ય રીતે ઠંડા વાતાવરણની શરૂઆત થતી જતી હોય છે ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી શકે

છોટાઉદેપુર શહીદ રાજાના અન્ય શહેરોમાં પણ સ્વચ્છ વાતાવરણ જોવા મળશે ત્યારે તમારા શહેરનો હવામાન અમદાવાદથી

અને બફારો આંકડા છે અમદાવાદ જિલ્લામાં મહત્તમ તાપમાન 24 ડિગ્રી રહેશે તો અમરેલીમાં મહત્તમ તાપમાન 3 ડીગ્રી રહેશે

તેમજ અમરેલીમાં વરસાદની આવે શક્યતા નથી જ્યારે આણંદ માં તાપમાન 25 ડિગ્રી રહેશે તો 67 ટકા યુનિવર્સિટી સાથે પાપનો

અનુભવ થતા પણ થઈ શકે છે જ્યારે અરવલ્લીમાં મહત્તમ તાપમાન પાસેથી ડિગ્રી અને ન્યૂનતમ તાપમાન રહેશે બનાસકાંઠામાં

જોવા મળશે ચોખ્ખો આકાશ ઉત્તર ગુજરાતમાં બનાસકાંઠા ની વાત કરીએ તો માતાપિતા રહેશે અને હળવા થી ભારે વરસાદની

વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસાદી રહે છે તો ભાવનગરમાં તાપમાન 100 ડિગ્રી રહેશે તેમ જ વરસાદની શક્યતા હવે નથી છોટાઉદેપુર માં

મળ્યા ગુજરાતના છોટાઉદેપુરમાં વરસાદની સહાય પણ શક્યતા નથી અને મહત્તમ સામાન્ય ડિગ્રી રહેશે તો જ્યારે દાહોદમાં પણ 86% ભેજ સાથે વાંચતાં ન્યૂનતમ તાપમાન 23 ડિગ્રી રહેશે તો ડાંગમાં પણ વરસાદી આપવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે

અને મહત્તમ તાપમાન 92% જેટલું રહેશે દેવભૂમિ દ્વારકા અને જામનગરમાં બફારો કરાશે દેવભૂમિ દ્વારકામાં 25 ડિગ્રી રહેશે તો ગાંધીનગરમાં માત્ર 25 ડિગ્રી રહેશે તો જુનાગઢ રહેશે અહીં પણ વરસાદની શક્યતા નથી ધીમે ધીમે આગળ વધી રહ્યું છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *