શા માટે મનુષ્યના મર્યા પછી મૃતકના જલ્દી કરી નાખવામાં આવે છે અંતિમ સંસ્કાર ચહેરાસ્ય જાણીને તમે પણ ચોકી જશો એટલા માટે આજની આધાર્મિક વાતને અંત સુધી સાંભળતા રહેજો મૃત્યુ એ જીવનની વાસ્તવિકતા છે કે જેને કોઈ ઈચ્છવાદ છતાં પણ નકારી લખી શકતા આ ધરતી પર જે જીવ આવ્યો છે તેનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે કારણ કે જ્યારે જીવનો જન્મ થાય છે ત્યારે જ

નક્કી થાય છે તેનું મૃત્યુ પણ નિશ્ચિત સમય થશે જેનો જન્મ થાય તેનું મૃત્યુ પણ વહેલા કે મોડા થવાનું જ છે એવા મૃત્યુ થાય ત્યારે તેના અંતિમ સંસ્કાર કરવા પડે છે જો કોઈનું મૃત્યુ થઈ જાય છે તો લોકો તે જલ્દી માં રહેતા હોય છે કે બને તેટલું જલ્દી તે વ્યક્તિના અંતિમ સંસ્કારને કરી દેવામાં આવે વિશેષ પરિસ્થિતિઓને છોડીને લોકો જલ્દી આ કામ પતાવવા માંગતા હોય છે પણ તેના

અંતિમ સંસ્કારની જલ્દી તેના પરિવારના લોકો કરતાં આસપાસના પાડોશીઓને વધારે હોય છે પણ શું તમને ખબર છે કે એવું શા માટે હોય છે કે મૃત્યુ પછી વ્યક્તિનો બને એટલો જલ્દીથી અંતિમ સંસ્કાર કરી દેવામાં આવે છે શા માટે આ કામમાં વધુ વાર ન કરવી જોઈએ તેની પાછળ કોઈને કોઈ કારણ તો જરૂર છે માટે આજે અમે તમને આજની ધાર્મિક વાતમાં જણાવીશું કે મૃત્યુ પછી

લોકોના મૃતદેને ઠેકાણે લગાવવાની જલ્દી શા માટે રહેતી હોય છે ગરુડ પુરાણમાં લખવામાં આવ્યો છે કે જ્યાં સુધી કોઈના ઘરમાં મૃત વ્યક્તિ હોય ત્યાં સુધી ઘરમાં પૂજા કરવામાં નથી આવતી સાથે જ પુરાણ અનુસાર લોકો પોતાના ઘરમાં રાગતા પણ નથી એટલે કે આ સ્થિતિમાં કોઈ પણ શુભકામના થઈ શકે સાથે જ વૃક્ષ માટે વ્યક્તિ સ્નાન પણ નથી કરી શકતા ત્યાં સુધી અંતિમ

સંસ્કાર ન થાય ત્યાં સુધી લોકો તેને દેખભાળ રાખે છે કેમ કે જો કોઈ જાણવા તેને સ્પર્શ કરી લે તો તે અશુભ માનવામાં આવે છે અંતિમ સંસ્કાર કરવાનો ફાયદો મળનાર અને ઘરના લોકો એમ બંનેને થાય છે તેની આત્માને પણ શાંતિ મળે છે આવું એટલા માટે

કેમકે શરીર પર કોઈ વિચાર કરી શકે સાથે જે સળગાવવાના સમયે તુલસીના લાકડાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કેમ કે આ લાકડાને શુભ માનવામાં આવે છે અને તેના બચી શકાય જણાવવામાં આવ્યા છે અને અંતિમ સંસ્કાર તેમની છેલ્લું સંસ્કાર છે આ સંસ્કારમાં વ્યક્તિની છેલ્લી વિદાય કર્મથી લઈને કરવામાં આવતી દરેક ક્રિયા કલાપ નો સમાવેશ હોય છે અને જો મૃત્યુ સૂર્યાસ્ત પછી થયું હોય તો તેને પછી ના આપવામાં આવે છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *