મારી youtube ચેનલ સંસ્કારની વાતોના શ્રોતા મિત્રો બધા જ ભાઈ બહેન માતા પિતાને મારા સાદર પ્રણામ કેમ છો તમે બધા હું

આશા કરું છું કે ખુશ હશો પોઝીટીવ ફિલ કરી રહ્યા છો ચાર પગ વાળો ખાટલો પલંગ સવારે સવારે આ નામ સાંભળીને શું તમને

ફરીથી ઊંઘ તો નથી આવતી ને ના ના ના હજી તો સવાર પડી છે પુરા દિવસની તૈયારી કરવાની છે પોતાના હાથેથી કરવાનો છે શું

સાચું કહ્યું ને મિત્રો જે હું બતાવવા જઈ રહ્યો છું તે તમારે તમારા ખાટલામાં કે પછી બેડમાં ક્યારેય પણ ન રાખવી જોઈએ આ વસ્તુ

બેડ ઉપર આ વસ્તુ રાખવાથી શું થાય છે તો ચાલો જાણીએ શ્રોતા મિત્રો દિવસનું કામ કરીને સાંજે થાકીને ઘરે પાછા આવો છો

ત્યારે થઈ શકે તો નાહી લેવું જોઈએ હાથ પગ ધોઈ લેવા જોઈએ અને પછી આપણે શું કરીએ છીએ કે ભોજન કરીએ છીએ અને

ત્યાર પછી આપણે આરામ કરવા માટે સીધા ક્યાં જઈએ છીએ બે એડ ઉપર પહોંચી જઈએ છીએ સુવા માટે જો તમે ભાગ્યશાળી

હશો તો તમને આઠ કલાકની ઊંઘ થતી હશે અને આ દુનિયામાં ચાર કલાક સુવાળા કર્મશીલ આપણા ભાઈ બહેન પણ છે અને

12 13 કલાક સુધી સુવાળા આપણા આ દુનિયામાં ભાઈ બહેનો પણ છે સાચું કહ્યું ને મેં શું માનો છો ને તમે આ વાત ની

અવસ્થામાં ધન અને મન રિફ્રેશ થાય છે બીજા દિવસ માટે રિચાર્જ થાય છે આ સમયમાં તમારા બધા જ મસલ્સ સ્વીચ ઓફ થઈ

જાય છે અને જો તન અને મનમાં કોઈ રીપેરીંગ કામ જરૂરી હોય તમે સમજી રહ્યા છો ને હું શું કહી રહ્યો છું એટલે કે મનમાં કોઈ

પીળા હોય મનમાં કોઈ દુઃખ હોય તમારું મૂળ ખરાબ થઈ ગયો હોય આવી વ્યવસ્થામાં તમારું શરીર તે ઊર્જાને ફરીથી સકારાત્મ

ક ઉર્જામાં કરવા માટે સક્રિય થાય છે મિત્રો આપણા શરીરનું સૌથી મોટું અંગ કયું છે? શું તમને ખબર છે આ બધા લોકોને ખબર નહીં હોય તો સૌથી મોટું અંગ કયું છે આપણા શરીરનું સૌથી મોટું અંગ છે આપણી ચામડી આપણી ચામડી રોજે અથવા તો અત્રે

ઊંઘમાં તેનું સમારકામ પોતે જ કરતી હોય છે તમારા શરીરમાં ચામડી ઉપર છે ઓક્સિજન જમા થતા હોય એટલે કે તમારી ચામડી ઉપર એક ખરાબ લેયર બનતી હોય તે રીપેરીંગ ચિન્હો હોય છે જે ખરાબ ચામડી તમને દેખાઈ છે તેનાથી ઘણી બધી વધારે તો જે બેડ ઉપર તમે સુઈ રહ્યા છો તે ખેંચી રહ્યા છે એટલા માટે સુતી વખતે ધ્યાન રાખવું જોઈએ સ્નાન કરીને સૂવું જોઈએ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *