ભારે વરસાદની આગાહી 20sept - Kitu News

નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો ઓન્લી ખેડૂત હેલ્પમાં આપનું સ્વાગત છે આજે તારીખ 20 સપ્ટેમ્બર 2022 આજના સવારના 5:30 વાગ્યાના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું જેમાં ગુજરાતમાં આજે કેટલાક વિસ્તારમાં હળવા વરસાદી ચાપટા ની શક્યતા

રહેલી છે તેમજ આગામી સમયમાં 22 23 24 તારીખમાં ગુજરાતમાં કેવો વરસાદ જોવા મળશે બંગાળની ખાડીમાંથી બનેલું હળવું

લોકપ્રેશર મધ્યપ્રદેશ નજીક પહોંચી જશે અને ગુજરાતમાં વરસાદી રાઉન્ડ ફરી વખત ચાલુ થશે તો કયા વિસ્તારમાં કેવો વરસાદ

પડશે સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીએ ચોમાસાની વિદાય તેમજ વાવાઝોડાને લઈને સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીએ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો

અત્યારના સમયની અપડેટ જોઈએ તો અત્યારે સવારના આઠ નવ વાગ્યાના ગાળા સુધી સુરત બારડોલી નવસારી બીલીમોરા

વલસાડ વાંચતા તેમજ ભવનાથ અંબોશી વાપી કપડા આજુબાજુના વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ હળવા થી મધ્યમ વરસાદી જ

આપતા જોવા મળી શકે છે જોઈએ આજે બપોર પછીના સમયની અપડેટ જેમાં ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા

ઝાપટા પડશે સુરેન્દ્રનગર આજુબાજુ તેમજ જુનાગઢ ગીર સોમનાથના કેટલાક પંથકમાં હળવા વરસાદી ઝાપટા વરસી શકે છે

દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો બીલીમોરા વલસાડ ભવનાથ કંબોશી સાપુતારા ડાંગ તેમજ કપરાડા આજુબાજુના જે વિસ્તારો

છે જેમાં હળવા થી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા દક્ષિણ ગુજરાતમાં રહેલી છે હવે મિત્રો 22 તારીખમાં જોઈએ તો સૌરાષ્ટ્રમાં ગીર

સોમનાથ તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત વલસાડ નવસારી ડાંગ તાપીમાં હળવદ આપતા ની શક્યતાઓ જોવા મળે છે હવે મિત્રો આપણે વાત કરીએ આગામી 22 તારીખ પછી જે બંગાળની ખાડીમાંથી બનેલો પ્રેશર મધ્યપ્રદેશ આજુબાજુ પહોંચશે એટલે

ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળે છે કે ગોધરા દાહોદ છોટાઉદેપુર નર્મદા તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત તાપી ડાંગ વલસાડ નવસારી આજુબાજુ વરસાદની શક્યતા રહેલી સવારથી થઈ જશે તેમજ 23 તારીખની સંપૂર્ણ અપડેટ બપોર પછીના સમયની

અપડેટ જોઈએ તો વરસાદની માત્રામાં વધારો થશે બપોર પછીના સમયની અપડેટ જોઈએ જેમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં આબુરોડ ખેડબ્રહ્મા ડુંગરપુર મહીસાગર ગોધરા દાહોદ આજુબાજુના તમામ વિસ્તારો જેમાં પીપલોદ હોય ચાંપાનેર હોય ડાકોર હોય કપડવંજ હોય બાલાસિનોર હોય તેમ જ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *