ભગવાન શિવને બિલ્વપત્ર કઈ રીતે ચડાવાય - Kitu News

જય શ્રી કૃષ્ણ વિડિયો પ્રારંભ થાય એ પહેલા આપ સૌને નમ્ર નિવેદન આ વિડીયો પૂરો જ જોજો આજનો વિડીયો કદાચ તમને બહુ

જ લાંબો લાગશે પણ ખૂબ મહેનત કરીને અલગ અલગ શાસ્ત્રોમાંથી અલગ અલગ પુરાણોમાંથી શિવલિંગમાં પત્ર ચઢાવવા માટેની જે જે માહિતી મળી મારાજ શ્રી એ ખૂબ મહેનત કરી અને આપના માટે આ માહિતી એકત્રિત કરેલી છે તો આપ સૌને નમ્ર નિવેદન

આપણી કોઈ પિક્ચર કે ફિલ્મ જોવા માટે કરી અને બે થી ત્રણ કલાક ક્યારે બગાડી નાખતા હોઈએ છીએ જે જીવનમાં ક્યાંય ઉપયોગી થતું નથી પણ આવી અલબ્ય માહિતીઓ સાંભળવા માટે માત્ર 30 જ મિનિટની જરૂર પડશે પણ આ 30 મિનિટ તમારી

તમે બગાડીને કહેવાય જીવનની અંદર બહુ જ ઉપયોગી આ માહિતી છે એટલે આ ૩૦ મિનિટ તમારા માટે બહુ મૂલ્ય બની જશે ધ્યાનપૂર્વક એક વિડીયોના શબ્દોને સાંભળજો અને બિલ્વપત્ર ચઢાવવાની માહિતી આપ સમજજો આવો વિડીયોમાં પ્રવેશ કરી

હાર્દિક સ્વાગત કરું છું મિત્રો વાત કરીએ તો બીલીપત્ર વિશે બીલીપત્ર ચઢાવવાના ઘણા ઉપાયો છે અને ઘણા ફાયદાઓ પણ હોય છે બિલીપત્ર છે એ મહાદેવને વાલામાં વાલુ એક પાન અથવા તો પત્ર એમ કહી શકાય જેમાં આપણને ગુલાબનું ફૂલ વાળું છે એ જ

રીતે મહાદેવને પણ પત્ર વ્હાલું છે મહાદેવ ખૂબ જ પ્રસન્ન થાય છે અને તમારા દુઃખ દૂર કરે છે મહાદેવની વિધિ પત્ર ચલાવતી વખતે ત્રણ પાન વાળું બિલિપત્ર ચઢાવવું જોઈએ અને બચાવવા જ શિવલિંગની ઉપર રાખી દેવું જોઈએ અને તે પાનને ઉગમણી બાજુ

રાખવું જોઈએ અને પછી તેની ઉપર જળ ચઢાવવું જોઈએ અને ઓમ નમઃ શિવાય નો જાપ કરું છું આવી રીતે યોગ્ય રીતે આપ શિવજીને બીલીપત્ર અર્પણ કરી શકો છો આગળ શેર કરશો તો તમારું દુઃખ મહાદેવ પરિવારમાં તમારું જે પણ દુઃખ છે એ દૂર કરી દેશે વિશ્વાસ ના હોય તો શેર કરીને બીજાને મોકલો

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *