ભારે વરસાદની આગાહી Live: ગાજવીજ સાથે વરસાદ 24sept - Kitu News

નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો ઓન્લી ખેડૂત હેલ્પમાં આપનું સ્વાગત છે આજે તારીખ 24 સપ્ટેમ્બર 2022 આજના સવારના 5:30

વાગ્યાના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું જેમાં ગુજરાતમાં આજે તેમજ આવતીકાલે અને આગામી ટેલી ઓક્ટોબર સુધી

ભારે વરસાદની કેટલાક વિસ્તારોમાં શક્યતા રહેલી છે તો નવરાત્રીમાં પણ ધોધમાર વરસાદની આગાહી કરવામાં વિશે કેટલાક

વિસ્તારોમાં વાવાઝોડા સાથે પણ વરસાદ વરસી શકે છે સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીશું અને નવી સિસ્ટમ ટેલી બીજી ઓક્ટોબરમાં

બંગાળની ખાડીમાં બનશે તે આગામી ઓક્ટોબર મહિનામાં પણ ગુજરાત તરફ આવે તો ગુજરાતમાં વરસાદના સંજોગો સર્જાશે

ચોમાસાની વિદાય અટકી પડી છે સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીએ ચેનલ બનાવવા હોય તો સબ્સ્ક્રાઇબ કરી લેજો સુરત તાપી વલસાડ

નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં હળવા વરસાદી ચાપટા વરસી શકે છે બાકી આજે કોઈ ભારે વરસાદના સંજોગો નથી આવતી

કાલની અપડેટ જોઈએ તો આવતીકાલે પણ સુરત વલસાડ ભરૂચ તાપી નવસારી અને ડાંગ આજુબાજુના વિસ્તારમાં ભારે

વરસાદ પડી શકે છે કોઈ તેમજ સૌરાષ્ટ્રમાં જુનાગઢ ગીર સોમનાથ અમરેલી અને ભાવનગર આજુબાજુ હળવા વરસાદના ઝાપટા

પડી શકે તેમ જ જે દાહોદ ગોધરા પંચમ છે તેમજ છોટા ઉદયપુર આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે આ બધા વિસ્તારોમાં હળવા

વરસાદી ઝાપટા પડશે 26 તારીખની અપડેટ જોઈએ અને જેમાં સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો જોઈએ તો જામનગર સલાયા ભાણવડ

રાજકોટ ગોંડલ જુનાગઢ તેમજ વેરાવળ ગીર સોમનાથ ઉના અમરેલી અલંગ મહુવા તળાજા જેસર બગદાણા પાલીતાણા

ગારીયાધાર ભાવનગર તેમજ વડોદરા અમોદ ભરૂચ રાજપીપળા સુરત તાપી વલસાડ નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં વરસાદ જોવા મળશે સૌથી વધારે જે વરસાદની શક્યતાઓ જોવા મળશે તે તારાપુર આણંદ ડાકોર બોરસદ વડોદરા ચાંપાનેર ગોધરા દાહોદ

પંથકમાં તેની અસર વધારે જોવા મળશે તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવાથી ભારે વરસાદ વરસી શકે છે 27 તારીખની અપડેટ જોઈએ જેમાં 27 તારીખે સૌરાષ્ટ્રમાં સલાયા ભાણવડ પોરબંદર જુનાગઢ ગોંડલ

રાજકોટ જામનગર ચોટીલા બોટાદ સુરેન્દ્રનગર ભાવનગર જસદણ અમરેલી અલંગ મહુવા ઉના આ બધા વિસ્તારમાં વરસાદ જોવા મળશે તેમજ ધોળકા અમદાવાદ નડિયાદ ગોધરા દાહોદ છોટાઉદેપુર વડોદરા જિલ્લો અમોદ ભરૂચ સુરત તેમજ તાપી વલસાડ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *