ભારે વરસાદની આગાહી - Kitu News

આજે તારીખ 9 ઓગસ્ટ 2022 આજના સવારના સાડા પાંચ વાગ્યાના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું જેમાં આજે તેમજ

આવતીકાલે ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે તો સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીએ કેવો વરસાદી માહોલ જોવા મળશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીએ સૌથી પહેલા આપણે સવારના સમયની અપડેટ જોઈએ તો કચ્છ જિલ્લામાં લગભગ ખાવડા

નલિયા માંડવી અને ગાંધીધામ સુધીના વિસ્તારમાં ભુજ સહિત સમગ્ર કચ્છમાં કેટલાક સ્થળોએ પડવાથી મધ્યમ વરસાદ ચાલુ થઈ શકે છે તો સૌરાષ્ટ્રમાં દ્વારિકા સલાયા જામનગર ભાણવડ પોરબંદર જુનાગઢ ગોંડલ અને વેરાવળ સુધીના વિસ્તારમાં વરસાદની

શક્યતા રહેલી છે બપોર પછીના સમયની અપડેટ જોઈએ તો કચ્છ જિલ્લામાં લગભગ ખાવડા રાપર ફસાવ ગાંધીધામ માંડવી નલિયા ભુજ સહિત મોટાભાગના કચ્છના વિસ્તારમાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે તો સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો જોઈએ તો દ્વારિકા

સલાયા જામનગર ભાણવડ મોરબી સુરેન્દ્રનગર ચોટીલા રાજકોટ ગોંડલ જસદણ બોટાદ તેમજ ભાવનગર અને પોરબંદર જિલ્લો જુનાગઢ અમરેલી વેરાવળ મહુવા તળાજા જેસર બગદાણા સાવરકુંડલા રાજુલા બગસરા ધારી સહિત ગીર સોમનાથ જુનાગઢ બધા

વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારો ઉપર નજર કરીએ ભરૂચ રાજપીપળા એટલે કે નર્મદા જિલ્લો સુરત તાપી તેમજ વલસાડ જીલ્લો નવસારી જીલ્લો અને ડાંગ જિલ્લામાં ભારે વરસાદના મંડળ આજે જોવા મળશે મધ્ય

ગુજરાતમાં વાત કરીએ તો વડોદરા ગોધરા, દાહોદ મહિસાગર આણંદ ખેડા અમદાવાદ ગાંધીનગરમાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે તો ઉત્તર ગુજરાતમાં રાધનપુર પાલનપુર ખેડબ્રહ્મા હિંમતનગર મહેસાણા ડુંગરપુર તેમજ થરાદ ધાનેરા દાતા આબુરોડ

દાંતીવાડા સુઈગામ દિયોદર દસાડા પાટણ આ બધા વિસ્તારો ઉત્તર ગુજરાતના જે છે તેમાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે કે આજે રાત્રિના સમયની વાત કરીએ તો રાધનપુર આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે જેમાં ભારે વરસાદની શક્યતા ગણી શકાય

સાતલપુર સુઈગામ દિયોદર રોડા પાટણ હારી સાણસમા અને પાલનપુરમાં તેમજ રાધનપુરમાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો વાપી વલસાડ બીલીમોરા નવસારી તેમજ સુરત અને બારડોલી સુધીના વિસ્તારમાં ભારે

વરસાદની શક્યતા આજે રાત્રે પણ રહેલી છે 10 ઓગસ્ટમાં સવારના સમયની અપડેટ જોઈએ તો સૌરાષ્ટ્રના ભાણવડ પોરબંદર જુનાગઢ વેરાવળ તેમજ ઉના મહુવા અને તળાજાના દરિયા કિનારાના વિસ્તારો તેમને દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત વલસાડ અને નવસારી ડાંગ તાપીમાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *