ભારે વરસાદની આગાહી varshad - Kitu News

નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો ઓન્લી ખેડૂત હેલ્પમાં આપનું સ્વાગત છે આજે તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર 2022 આજના સાંજના સાડા પાંચ

વાગ્યાના મહત્વના સમાચાર જાણીશું જેમાં ગુજરાતમાં હજુ 48 કલાક માટે કેટલાક વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ પડવાની સંભાવના

બાકી શકે છે સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો જોઈએ જેમાં ઉના અમરેલી આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે જેમાં તારી સાવરકુંડલા તુલસીશ્યામ

રાજુલા તળાજા મહુવા અને કેટલાક ગ્રામ્ય વિસ્તારો જેસર બગદાણા પાલીતાણા સિહોર ગારીયાધાર ભાવનગર તેમજ વલભીપુર

ગઢડા બાબરા જસદણ અમરેલી તો સૌરાષ્ટ્રના આ બધા વિસ્તારોમાં ગીર સોમનાથ જુનાગઢ સહિત ફરવા વરસાદની શક્યતા છે

વડોદરા છોટાઉદેપુર રાજપીપળા ભરૂચ તેમજ સુરત તાપી વલસાડ નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં અત્યારે પકડી માહોલ જોવા

મળે છે અને આગામી સમયમાં પણ વરસાદ જારી રહેશે ઉત્તર ગુજરાતમાં ડુંગરપુર આજુબાજુના વિસ્તાર અને આબુર પંથકમાં

વરસાદ જોવા મળશે આજે રાત્રિના સમયે અમદાવાદ કપડવંજ મહીસાગર આ જે વિસ્તારો છે ગોધરા પંથક સહિત તેમાં વરસાદી

જાગતા વરસી શકે છે હવે આવતીકાલની અપડેટ જોઈએ તો આવતીકાલે સૌરાષ્ટ્રમાં ભાણવડ રાજકોટ ગોંડલ જુનાગઢ જસદણ

તેમજ વેરાવળ ઉના મહુવા અલંગ સૌરાષ્ટ્રના આટલા વિસ્તારમાં ફરવા વરસાદી જાગતા તો મધ્ય ગુજરાતમાં છોટાઉદેપુર અને

ગોધરા પંચમ માં કોઈક સ્થળોએ કરી શકે તેમ જ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ સુરત તાપી વલસાડ નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં

સારા એવા વરસાદની સંભાવના હજુ થશે. પહેલી તારીખથી જોઈએ તો સૌરાષ્ટ્ર તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ કોઈક સ્થળોએ

પડી શકે છે પહેલી તારીખમાં ખાસ કરીને સુરત વલસાડ નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં વરસાદ જોવા મળશે બીજી તારીખ ની

વાત કરીએ તો બીજી તારીખમાં જુનાગઢ ગીર સોમનાથના વિસ્તારો તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ સુરત વલસાડ નવસારી

ડાંગ તાપીમાં વરસાદની સંભાવના રહેલી છે કયા વિસ્તારમાં કેટલો વરસાદ પડી શકે ભાવનગરમાં 18 એમએમ સુધી ઉનાવા 8 થી

10 એમએમ સુરતમાં વલસાડમાં 84 એમ.એમ વરસાદ તેમજ વાપી આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમાં 80 90 એમને વરસાદની શક્યતા ભરૂચ આજુબાજુ 51 વડોદરા 37 એમ.એમ પડી શકે છે તો અમદાવાદ આજુબાજુ જોઈએ તો આઠ થી દસ એમએમ

મહીસાગર ગોધરામાં 30 એમ.એમ દાહોદમાં સ્વપ્ન એમએમ વરસાદ પડી શકે ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારો છે જેમાં 21 mm વરસાદની શક્યતા રહેલી છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *