નમસ્કાર જય શ્રી કૃષ્ણ બ્રહ્માજી દ્વારા કરવામાં આવી છે સમગ્ર સૃષ્ટિના પ્રત્યેક જીવનું નિર્માણ કર્યું છે પરંતુ મિત્રો શું તમે ક્યારેય એવો વિચાર કર્યો છે કે સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ અને જીવોની રચના કરવાવાળા બ્રહ્મા જેમનું સ્થાન ભગવાન વિષ્ણુ અને મહાન છે તેમને ક્યારેય પણ શા માટે પૂજવામાં નથી આવતા મિત્રો આમ તો સમગ્ર વિશ્વમાં બ્રહ્માજીના અમુક જ મંદિરો આવેલા છે જેમાં

રાજસ્થાનના પુષ્કરમાં આવેલું બ્રહ્માજીનું મંદિર સૌથી પ્રાચીન અને પ્રસિદ્ધ છે શું તમે જાણો છો કે લોકો બ્રહ્માજીને બીજા બધા ભગવાનની જેમ પૂછતા શા માટે નથી સાથે જણાવીશું તો વીડિયોને અંત સુધી સાંભળતા રહેજો અને જો હજુ સુધી ધાર્મિક વાતો ચેનલને સબ્સ્ક્રાઇબ નથી કરી તો અત્યારે જ કરો અને તેમની પ્રત્યેક ભુજાવવામાં આવે તો સમાયેલા છે પરંતુ ખૂબ જ ઓછા ધર્મ

અને સંપ્રદાયના લોકો બ્રહ્માજીની પૂજા અને આરાધના કરે છે ખરેખર આ રહસ્ય પાછળ બ્રહ્માજી પાપ છુપાયેલું છે એક સમયની વાત છે જ્યારે બ્રહ્માજીને સૃષ્ટિના કલ્યાણ માટે ધરતી પર એક યજ્ઞ સંપન્ન કરવાનો હતો યજ્ઞ માટેનું સ્થાન પસંદ કરવા માટે તેમણે પોતાની પૂજામાંથી નીકળેલા કમળને પૃથ્વી પર મોકલ્યું જે હાલના રાજસ્થાનમાં આવેલા પુષ્કળ ક્ષેત્રમાં પડ્યું હતું જગ્યા પર

પડવાથી તે તળાવનું નિર્માણ થયું અને બ્રહ્માજીએ આ જગ્યા યજ્ઞ કરવા માટે પસંદ કરી હતી પરંતુ પહોંચી શક્યા અને તે યજ્ઞ સંપન્ન કરવા માટે એક સ્ત્રીની પણ જરૂરિયાત હતી યજ્ઞનો સમય વીતી રહ્યો હતો પરંતુ યજ્ઞ શરૂ થયા બાદ થોડા સમય પછી બ્રહ્માજીના પત્ની ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે પોતાના સ્થાન પર બીજી સ્ત્રીને બેઠેલી જોઈને તે ખૂબ જ ગુસ્તી થઈ ગયા અને બ્રહ્માજીને

શ્રાપ આપ્યો કે તમે એક પતિવ્રતા પત્નીનો અપમાન કર્યું છે જેના કારણે થાય અને કોઈ પણ સમયે પૂજા કે આરાધના વખતે તમને યાદ પણ કરવામાં નહીં આવે ત્યાં હાજર રહેલા બધા દેવતાઓ ગભરાઈ ગયા અને તે બધાએ તેમને વિનંતી કરી કે તે પોતાનો શ્રાપ

પાછો લઈને અંતે સાવીત્રીએ પોતાનો ગુસ્સો શાંત થયા પછી કહ્યું કે જે સ્થાન પર બ્રહ્મા કર્યો છે માત્ર તે જ સ્થાન પર તેમનું મંદિર બનશે એવી પણ માન્યતા છે કે સાવિત્રીના ક્રોધ શાંત થયા પછી તેની બાજુમાં જ આવેલા એક પહાડ પર તપસ્યા માટે થઈ ગયા અને આજે પણ માતા સાવિત્રી અને પોતાના ભક્તોનો કલ્યાણ પણ કરે છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *