મોદીજી દિવાળી પેહલા મોકલશે બેંકમાં પૈસા, દેવુંમાફ: વાયદો જ કાયદો - Kitu News

નમસ્તે ખેડૂતોનું દેવું માફ વાયદો જ બનશે કાયદો દિવાળી પહેલા ખેડૂતોના ખાતાની અંદર જમા થશે પૈસા કૃષિમંત્રી રાઘવજી

પટેલની મોટી જાહેરાત પતિ પત્ની બંનેને મળશે 6000 રૂપિયાની સહાય આવતા મહિને 21 દિવસ સુધી બંધ રહેશે બેંક કાંટાળી

તાર વાળ ઉપર પ્રતિબંધ થઈ શકે છે જેલ મગફળી અને કપાસના ઊંચા ભાવો બોલાતા ખેડૂતોની અંદર ખુશીની લહેર વગેરે

માહિતી જાણીશું આજના આ વીડિયોની અંદર મિત્રો દરેક માહિતી જણાવો એ પહેલા ગુજરાતના જે પણ મિત્રો કિસ્સો youtube

ચેનલ ની અંદર નવા છે એમને વિનંતી કરી કે youtube ચેનલ ને સબ્સ્ક્રાઇબ કરી લેજો જેથી કરીને દિવસ પરની કામની અને

ઉપયો ગી માહિતી સૌથી પહેલા તમને કિસ્સો youtube ચેનલ ના માધ્યમથી મળી જાય ખેડૂતો માટે નવો આદેશ જાહેર કર્યો છે

હવે રાજ્યના ખેડૂતો ખેતરમાં પોઇન્ટેડ વાયર છે એ મૂકી શકશે નહિ સરકારે ખેતરોમાં કોન્ટેક વાયર કાંટાળા તાર અને બ્લડના

વાયર નો ઉપયોગ ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે જો કોઈ ખેડૂત પોતાના ખેતરમાં આવું કરતા જોવા મળે તો તેમની સામે કડક

કાર્યવાહી છે એ થઈ શકે છે આદેશનું પાલન ન કરનાર ખેડૂતને જેલની સજા છે એ પણ થઈ શકે છે મિત્રો રખડતા ઢોર છે એ

અપંગ બનતા હતા અને મૃત્યુ પામતા હતા જેમને કારણે યોગી સરકારે ત્યાં મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે અને હવે ત્યાંના કોઈ ખેડૂતો

છે એ કાંટાળી તારની વાડ છે એ બનાવી શકશે નહીં ઉપર ત્યાં એટલે કે યોગી સરકારે પ્રતિબંધ મૂક્યો છે તો ના દેવા માફીનો વાયદો જ બનશે કાયદો મિત્રો કોંગ્રેસના ચેરમેન પાલભાઈ આંબલીયા એ ગઈકાલે એક મહત્વનો લેખ આપ્યો હતો કે કોંગ્રેસે કામ

કર્યું હતું અને કોંગ્રેસ જ કામ કરશે નિવૃત્ત કૃષિ ક્ષેત્રના અધિકારીઓ કૃષિ યુનિવર્સિટીના નિવૃત્ત પ્રોફેસરોનો સમાવેશ કરી અને

કૃષિ આયોગ કૃષિ પંચ બનાવી ગ્રામ્ય અને ખેડૂતલક્ષી અલગ બજેટ છે એ કોંગ્રેસની સરકાર આવશે દેશમાં ખેડૂતોના 78,000 કરોડના દેવા માપ છે એ કોંગ્રેસે જ કર્યા હતા અને ગુજરાતમાં ખેડૂતોના ત્રણ લાખ સુધીના દેવા છે એ માપ કોંગ્રેસ હદ કરશે એટલે

કે મિત્રો આ વર્ષે કોંગ્રેસ સરકારે છે 14 વાયદા આપ્યા છે એ વાયદા અંતર્ગત લેખ લખેલો છે કે ખેડૂતોનો ત્રણ લાખ રૂપિયા સુધીનું દેવું છે એ માફ કરવામાં આવશે જો વિધાનસભાની ચૂંટણીની અંદર કોંગ્રેસની સરકાર બનશે તો ત્યાર પછી મિત્રો જ્યારે વીજ

ઉત્પાદન ખૂબ ઓછું હતું તેમ છતાં ખેડૂતોને 14 કલાક વીજળી છે કોંગ્રેસ આપતી હતી. હવે વિનામૂલ્ય 10 કલાક વીજળી છે એ કોંગ્રેસ જ આપશે ખેડૂતો સામે થયેલ ચોરીના તમામ કેસો છે એ પણ પરત ખેંચવામાં આવશે સાથે મિત્રો કોંગ્રેસ જળ અણું અને

કોલસા વીજ મથકો સ્થાપ્યા હતા હવે દરેક ખેડૂતના ખેતરમાં સોલાર ફાર્મ છે એ કોંગ્રેસ જ ઉભા કરી દેશે સરકારી કંપનીઓના માધ્યમથી ખેડૂતોને પાક નુકસાની સામે વીમા કવચ કોંગ્રેસે જ આપ્યું હતું હવે ફરીથી પાક વિમાની યોજના સરકારી કંપનીઓના

માધ્યમથી કોંગ્રેસ જ ચાલુ કરશે એટલું જ નહીં પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજના ની અંદર છેલ્લા ચાર વર્ષની અંદર જે ભ્રષ્ટાચાર થયો છે એની પણ તપાસ કરવામાં આવશે અને ચાર વર્ષનો પાક વીમો છે એ પણ ખેડૂતોને પરત છે એ કોંગ્રેસ સરકાર અપાવશે જ્યારે

કોઈ ટેકનોલોજી નહોતી ત્યારે પણ એક પણ ભૂલ વગર જમીનમાં આપણે કોંગ્રેસે કરી હતી તો આ ભ્રષ્ટાચાર યુક્ત ખોટી અને ભૂલ ભરેલી જમીનમાં આપણી છે કે કોંગ્રેસ રદ કરી દેશે અને ફરીથી નવી જમીનમાં આપણી છે એ કરાવશે ત્યાર પછી આગળ તેમણે

જણાવ્યું હતું કે દરેક પશુપાલકો માટે શહેરી વિસ્તારમાં પશુપાલક વસાહત અને ગામડાની અંદર ગૌચરની જગ્યા નો નિયમ છે એ કોંગ્રેસે કર્યો હતો હવે પશુપાલકોને દરેક ગામમાં અને શહેરીમાં શહેરમાં માલધારી વસાહત છે એ માલધારીઓને ખેડૂતોનો દરજ્જો

આપવામાં આવશે અને દૂધમાં પ્રતિ લેટરે પાંચ રૂપિયાની સબસીડી છે એ કોંગ્રેસ સરકાર જ આપશે તો કોંગ્રેસના ખેડૂતોને વચન છે કોંગ્રેસ નાગરિકનો અધિકાર પત્ર છે આ કોંગ્રેસે કામ કર્યું હતું અને કોંગ્રેસે કામ કરશે કોંગ્રેસના વાયદા જ બનશે કોંગ્રેસના

કાયદા તો મિત્રો કોંગ્રેસના ચેરમેન પાલભાઈ આંબલીયા એ ગઈકાલે પોતાના ફાયદાને જ કાયદો ગણાવ્યો છે અને મહત્વનો લેખ લખ્યો હતો કે આવનાર વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની સરકાર બનશે તો મિત્રો ખેડૂતોને આટલા ફાયદાઓ થશે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *