નવરાત્રી માં ચમત્કાર થયો આકાશમાં માતાજી રથ દેખાયો - Kitu News

નમસ્કાર મિત્રો વીડિયોમાં તમારું સ્વાગત છે સમગ્ર ગુજરાતમાં શનિવારે સાંજે આઠ વાગ્યાની આસપાસ ઝડપથી નીચે આવી

રહી હોય તેવું દેખાયું હતું આકાશમાંથી પૃથ્વી તરફ ઝડપીથી આવી રહ્યો હતો આ દ્રશ્ય જોઈએ ગામડામાં રહેતા લોકોમાં સરદાર

અને મૂર્છિત લાગણીઓ જોવા મળી હતી કેટલાક લોકો નવરાત્રી ચાલી રહ્યો હોવાને કારણે તેઓ લોકોએ કહ્યું હતું તો કેટલાક

લોકો આ સ્પેશ્યલનો માહોલ પેદા કર્યો હતો હોઈ શકે છે આ વસ્તુ જોવા મળી હતી જો કે આ વસ્તુ શું હતી કે હજી સુધી ચોક્કસ

પર સ્પષ્ટપણે કહી શકાયું નથી. આ ઉપરાંત આ વસ્તુ ગુજરાતના કયા વિસ્તારમાં પડી તે અંગે પણ કોઈ સ્પષ્ટ માહિતી જોવા મળી

નથી લગભગ દરેક લોકોએ જેને આ આતંકવાડો જોયો છે તેમનો અનુમાન છે કે તેમનાથી પાંચ કિલોમીટરના વિસ્તારમાં આ વસ્તુ

પડી હોઈ શકે છે તો મિત્રો આવી રીતે ચેતન મહિનાની પહેલી નવરાત્રી એ આવી ઘટના ઘટી હતી ગુજરાતમાં ઘણા વિસ્તારોમાં

આકાશમાં એક ચમકતો દેખાયો હતો તો મિત્રો આના વિશે તમારું શું કહેવું છે કે નહીં તે તમે કોમેન્ટ કરી અને જણાવી શકો છો

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *