કોલગેટમાં એક ચીજ ઉમેરીને અણગમતા વાળને હંમેશા માટે દુર કરી શકો છો, કઈ રીતે કરવા એ આ જુઓ

નમસ્કાર મિત્રો આજે આપણે વાત કરીશું કોલગેટ વિશે અને તેના અનેક ફાયદા હોય છે

તમે પણ જાણો છો કે કોલગેટ થી ઘણા ફાયદાઓ થાય છે સબ્સ્ક્રાઇબ કરી દેજો ઘણા પ્રકારના આવે છે

બજારમાં ઘણા પ્રકારના આવે છે તમે ઘણીવાર સાંભળ્યું હશે કે લોકો જણાવતા હોય છે કે ટૂથપેસ્ટની મદદથી પણ વાળને દૂર કરી

શકાય કંઈક આ પ્રકારના સવાલ પણ તમારા મનમાં ઊભા થતાં હશે તો ચાલો આજે એ બાબત વિશે પણ જાણીએ એકલી

ટૂથપેસ્ટ થી કોઈ પણ પ્રકારના વાળની દૂર કરી શકાતા નથી જો આવું થતું હોય તો તમારી ખોટની આસપાસના સમય થઈ ગયા

હોય કરી શકો છો તેના માટે તમારે તેમાં સામગ્રી ઉમેરવાની રહેશે કેવી રીતે કઈ વસ્તુ ઉમેરવાથી એક ચમચી તૂટ પેસ્ટ બે ચમચી

બેસન અને ચાર પાંચ ચમચી તૈયાર કરવુ સૌથી ખાસ વાત છે જો તેની યોગ્ય રીતે તૈયાર કરવામાં નહીં આવે તો કારગર સાબિત

થતું નથી સૌથી પહેલા પરસ્પર મિક્સ કરી લો ત્યારબાદ દૂધ ઉમેરીને તેને ફરીથી મિક્સ કરી લો જેનાથી તે પેસ્ટ તૈયાર થઈ જાય છે જો તમને લાગે છે દૂધની માત્રા વધારે છે સૌથી પહેલા તો તેને પોતાની ગરદનની આસપાસ પ્રકારની પાછળ લગાવવાની ટેસ્ટ કરો

કે તમને નુકસાન તો નથી થતી રહ્યું ત્યારબાદ દૂર કરવા હોય તે જગ્યામાં પેસ્ટ લગાવીને થોડા સમય માટે છોડી દો સુકાઈ ગયા બાદ તેને હટાવવાનું છે ટેસ્ટ કાઢવા માટે નો ઉપયોગ કરી શકો છો જો એક વખતમાં બધા વાળ દૂર નથી થતા તો બે ત્રણ વખત આવું કંઈ કરે છે જરૂર નથી

Leave a Comment