રાત્રે અર્ધી ચમચી અને સવાર સાંજ આટલું ધ્યાન રાખો એટલે ડાયાબિટીસ જીવો ત્યાં સુધી ન થાય - Kitu News

નમસ્કાર દર્શક મિત્રો ગુજરાતી ચેનલમાં ફરી એકવાર તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું એક દેશી ઉપચાર ની સાથે એક મહત્વની

માહિતી બતાવો એની માટેનું ખુબ સરસ માહિતી છે મિત્રો ડાયાબિટીસ એટલે ઇન્સ્યુલિન છે એની નિષ્ક્રિયતા અથવા તો એમ

કહેવાય જેને લીધે ગ્લુકોઝ એટલે કે સુગર છે અને બીજી ઘણી બધી ડાયાબિટીસને કારણે જે શરીરના મોટા મોટા અંગો છે હૃદય

મગજ મોટા મોટા અંગો છે એના ગંભીર નુકસાન થઈ શકે છે પણ મિત્રો ડાયાબિટીસને એક સંશોધન પ્રમાણે ડાયાબિટીસને

કાબુમાં રાખવા માટે ચાલુ અને એ સિવાય બીજી એક વસ્તુ છે એનું રાત્રે સેવન કરવું આ બે વસ્તુનું જે કોમ્બિનેશન છે

ડાયાબિટીસને કંટ્રોલમાં રાખવા માટેનું એક અમુક શાસ્ત્ર છે જે લોકોને ડાયાબિટીસ નથી તો આ લોકોને ભવિષ્યમાં પણ લાંબી

ઉંમર સુધી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી ડાયાબિટીસની સમસ્યા ઊભી ન થાય બ્લડ સુગર ની સમસ્યા ઊભી ન થાય એની માટે પણ ખૂબ જ

કામની વસ્તુ છે મિત્રો એમાં જે પ્રથમ છે એ વોકીંગ એટલે કે ચાલવું પગપાળા ચાલવું ક્યારે ચાલુ સવારે તો ખાસ સવારનું જે

ચાલવાનું હોય છે ખૂબ જ લાભદાયુ હોય છે એટલે પોણો કલાક એટલે કે 45 મિનિટ સવારે અને 45 મિનિટ સાંજે આ ઓછામાં

ઓછું છે જે લોકોને ડાયાબિટીસની સમસ્યા છે ડાયાબિટીસથી પીડાઈ રહી હશે ડાયાબિટીસ જે બ્લડ સુગર છે તો આ લોકોએ

સવાર અને સાંજ ઓછામાં ઓછું 45 મિનિટ ચાલુ ખૂબ જરૂરી છે અને ખાસ કરીને જો તમે ખુલ્લા ચાલુ અથવા જે લોન કે

ધરોડીને લીલા ઘાસમાં ચાલતા હોય તો વધારે ફાયદાકારક છે પણ ચાલવું હતી મહત્વનું છે સુગર વધી જતું હોય છે આ સુગર છે એ

વધતું નથી વધતું નથી લોહીમાં નથી પડતું જેને કારણે શરીરના બીજા અંગોને વધારે નુકસાન નથી થઈ શકતું એટલે સુગરની એમ

કે સુગર રેગ્યુલર રહેશે બહાર નીકળતા હોય છે જેને લીધે પણ સુગર છે કંટ્રોલમાં રહેશે કે જેને ડાયાબિટીસ છે એ તો સવાર સાંજ

ઓછામાં ઓછું 45 મિનિટ તો ચાલવું જોઈએ જે લોકોને ડાયાબિટીસ નથી આ લોકો પણ જો આ રીતે વોકીંગ કરવાનું ચાલુ રાખે

નિયમિત વોકિંગ કરતા હોય તો આ લોકોને બ્લડ સુગર ડાયાબિટીસની જે બીમારી છે થવાની શક્યતાઓ એકદમ નહી વાત થઈ જશે એકદમ ઘટી જાય છે પગપાળા ચાલવાનું અને અહીંથી ઉતાવળું ને કે તેથી મધ્યમ કક્ષાએ સીધા કરતા અને સીધું મોઢું રાખી

અને ચાલવાની તો મિત્રો સેવન કરવામાં જે મેથી દાણા છે મેથીદાણા બ્લડ સુગર ને કાબુમાં રાખવા માટેનું એક અક્ષર આપણા ઘરમાં રહેલો એક રસોડામાં રહેલો એક મસાલો છે તત્વ રહેલ છે અને જે બ્લડ સુગર હોય એમાં સુગર વધવાની કાબુ કરવા માટે

મિત્રો એક સંશોધન પ્રમાણે મેથીદાણા અને પગપાળા ચાલવા બે વસ્તુના ઉપયોગથી ડાયાબિટીસને એમ કહેવાય કે સંપૂર્ણ રીતે સાવ એટલે સાવ કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે કે ઘરનો સાતમી ખોરાકની સાથે સાથે સાદી જીવનશૈલી અપનાવવામાં આવે તો આ

બે વસ્તુથી ડાયાબિટીસ જીવન પર છે એ થતા નથી અને જે લોકોને ડાયાબિટીસ નથી અને મેથી દાણા નું સેવન કરવાની કોઈ જરૂર નથી પણ પગપાળા ચાલવું ખૂબ જરૂરી છે જેનાથી ડાયાબિટીસ ભવિષ્યમાં પણ નહીં થાય કઈ રીતે કરવાનું સાથે એક

ચમચી અથવા અડધી ચમચી જ લેવાનો. બીજી વસ્તુ એ છે કે મેથી દાણાના 15 થી 20 દાણા એમનેમ રાત્રે સૂતી વખતે ગણી જવાના પાણી સાથે ત્રીજી વસ્તુ કે પણ ઉપયોગ કરાય પણ ઉપયોગ કરતા આ બે ઉપયોગ છે ખૂબ પ્રખ્યાત છે અને એનાથી ખૂબ સારું પરિણામ મળે છે પણ આમાં જે બે પ્રયોગ છે મેથીદાણા ડાયાબિટીસ માટે આક્ષેપ છે એટલે ડાયાબિટીસ માટે આજે આજની ટ્રીક બતાવી એ અક્ષર છે અને

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *