લખમી લૂટાશે સ્ત્રીઓ સાથે થશે - Kitu News

આપણે ત્યાં ઘણા એવા ત્રિકાળ જ્ઞાની સંતો થઈ ગયા છે તેમનું બોલેલું આજે સાચું પડી રહ્યું છે અને એ ભવિષ્યના એંધાણ આપે છે

આવા જ ભજનોને આગમવાણી કહેવામાં આવે છે આવી આગમબાગના ભક્તોની એક પરંપરા છે તેમાં ખાસ કરીને જીવનની

આગમવાણી થાય છે ઘણા એવા સંતો હતા દેશપ્રદેશ અને દુનિયામાં શું થશે તેની પહેલાથી જ ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી. તેમાં

આજે આપણે જોઇશું ગુજરાતના એક એવા સંત જેણે અમદાવાદ વિશે કરી હતી આવી ભવિષ્યવાણી દેવાયત પંડીત નું નામ

આગમવાણી કરવામાં એ ત્રણ લોકોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણાય છે જે ત્રણ લોકો છે સર્વણ ઋષિ સહદેવ જોશી અને પછી દેવાયત પંડીત

જેના લેખક આજના સમયમાં સાચા પડતા હતા ધર્મના બંધનોને પાર કરીને માનવીય મોહબ્બતનો માર્ગ ખોલનાર આવો લ્યો

જ્યારે તંબુર હાથમાં લઈને ભવિષ્યવાણી ભાગ તો ત્યારે તેના મુખમાંથી પડતો સાદ ભવિષ્યની વાતો લઈને આવતો અહીં તમે

જોઈ રહ્યા છો તેમને કરેલી ભવિષ્યવાણીઓ જે આજે સાચી પડી રહી છે મિત્રો તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો આ વિડીયો જેમાં

દેવાયત પંડીત ની ભવિષ્યવાણીઓ વિશે આપણે જાણશું દેવાયત પંડીત દાડા દાખવે સણો તમે દેવડ દેનાર આપણા ગુરુએ

સતભાગ લખ્યાને ભાગ્યા આવશે સંભળાવે છે તે ભવિષ્ય દર્શન માટે પોતાના ઘરની વંદના કરીને કહે છે કે આ પરંપરા તેમને

તેમના ગુરુ પાસેથી મળી છે આગળ જાણીએ તેમને શું ભવિષ્ય વિશે કહ્યું છે પહેલા પહેલા પવન ફરોક્સે નદીએ નહીં હોય તો

ઉત્તર દિશાથી સાયબો આવશે મોંઘે હશે હનુમાન આવશે આ પંક્તિઓમાં દેવાયત પંડીત એવું કહે છે કે પહેલા પહેલા પવન ફર્ક

છે એટલે કે વાવાઝોડા થશે પછી નદીઓમાં પાણી ખૂટવા લાગશે અને ઉત્તર દિશાથી સાયબો આવશે અર્થાત અહીં સાયબા નો

અર્થ છે નકલંક અવતાર અર્થાત તેને કલ્કી રૂપે ભગવાન વિષ્ણુનું અવતાર થશે તેવું માનવામાં આવે છે તેમના રથના મુખ ઉપર

હનુમાનજી બિરાજેલા હશે હવે દેવાયત પંડીતની આગળ જે યુદ્ધ થશે તેની ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે તે જાણીએ કોરોને

આવશે સંતો પાપનો ધરતી માંગશે ભોગ કેટલા ખડકે સહાર છે કેટલાક મળશે રોગ લખ્યાને ભાગે એવા દેવાયત પંડીત દાડા

દાખવે દેવાયત પંડીત કહે છે કે સંતો પણ પાપનો આશરો લેશે અને ધરતી ભોગ માંગવા માંડશે ધરતી માણસ પશુ પક્ષી

વનસ્પતિઓનો સહર કરવા લાગશે યુદ્ધ થશે અને ઘણા રોગોથી મૃત્યુ પણ થશે મિત્રો આ ઘણા રોગોથી મૃત્યુ વાળી વાતને કોરોના સાથે જોડીને ઘણા લોકો જુએ છે અને એમ કહે છે કે દેવાયત પંડીત એ ઘણા સમય પહેલા કોરોના વિશે ભવિષ્યવાણી કરી

હતી. તેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે કેટલાક ખડકે સહાર છે કેટલાક મરશે રોગ એટલે કે કેટલાક ખડક થી સાહસે એટલે યુદ્ધ થશે

અને કેટલાક લોકો રોગથી મળશે. આગળ દેવાયત પંડીતે અમદાવાદ વિશે અને અમદાવાદના કાંકરિયા તળાવ વિશે થોડુંક કહ્યું છે તે જાણીએ અથવા તેની ભવિષ્યવાણી કહે છે તે જાણીએ તંબુ તાણ સે રળિયામણી ભેળા આવશે અર્જુનને ભીમ લખ્યાને એવા

દેવાયત પંડીત દાડા દાખવે આ પંક્તિઓમાં દેવાયત પંડીત કહે છે કે કલકી અવતાર કાંકરિયા તળાવ એ તંબો બાંધશે યુદ્ધ માટે અર્જુન અને ભીમ તેમની સાથે હશે આવા દિવસો આવશે કે કલકી અવતાર સીધા કાંકરિયા તળાવ પાસે જ યુદ્ધનું એલાન કરી શકે

છે તો આ હતી અમદાવાદ અને અમદાવાદના કાંકરિયા તળાવ વિશેની દેવાયત પંડીતની ભવિષ્યવાણી હવે દેવાયત પંડીત આગળ કહે છે કે ધરતી માથે હેમર હાલશે સોનાનગર મોજાર લોકો તણી નહીં કોઈ રાવ કે ફરિયાદ લખ્યાને એવા દેવાયત પંડિત

દાડા દાખવે દેવાયત પંડીત કહે છે કે ધરતી ઉપર યોજના વહાનો ચાલવા લાગશે નગર સોનુ થવા લાગશે લોકોની લક્ષ્મી લૂંટાવવા

લાગશે. છતાં કોઈ રાવ કે ફરિયાદ નહીં કરી શકે સંપત્તિ અને સ્ત્રી બંનેનું લક્ષ્મી દ્વારા દેવાયત પંડીત એ સંકેત આપ્યો છે અને આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે બંને લૂંટાય છે છતાં કોઈ ફરિયાદ સાંભળવા તૈયાર નથી તો જે દેવાત પંડીત કહી ગયા છે એવા દિવસો

આજના સમય માં હવે દેવાયત પંડીત નો સાબરમતી નદી તે જાણીએ સતિને સાબરમતી ક્યાં થશે સુરાના સંગ્રામાને મારશે નકલંગ ધર્મને ભાગ્યા હશે એવા દેવાયતદેવાયત પંડીત એમ કહે છે કે પુસ્તકો ખોટા થશે એટલે કે જ્ઞાનીઓની કોઈ કિંમત નહીં રહે

કાચીના કુરાન પણ ખોટા થશે એટલે કે શાસ્ત્રો અને ધર્મગ્રંથોની વાતો કોઈ માનવા તૈયાર નહીં હોય જે લોકો સાચા અને સુરવિર હશે તે બાયલા ની જેમ બેસી જશે આવા ભવિષ્યના એંધાણ પંડિતજીને દેખાઈ રહ્યા હતા હવે તેમને કલકી ભગવાન વિશે જે

ભવિષ્ય વાણી કરી છે તે જાણીએ ઉત્તર દિશાથી સાયબો આવશે યુગ જુનો વીર સતયુગ થાશે એવું બોલ્યા દેવાયતપીર આવશે એવા દેવાયત પંડીત દાડા દાખવે ઉત્તર દિશામાંથી કલકી ભગવાન આવશે અને કલયુગની દોસ્તી યુગની સ્થાપના કરશે તો આવા લેખો ખાતે પીર કરી રહ્યા છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *