દિવાળીના દિવસે જો દેખાય આ 5 વસ્તુ l તો વ્યક્તિ બની જાય છે મહા કરોડપતિ - Kitu News

મિત્રો ખાસ કરીને આ દિવાળી ઉપર આ મહત્વનો રાજ તમારી કિસ્મત બદલી શકે છે તો ચાલો જાણતા પાંચ સંકેતોની વિશે જે

ખૂબ જ ઓછા લોકોને જોવા મળે છે મિત્રો હિન્દુ ધર્મમાં કેસરિયો રંગ અને ગાયનો ખૂબ જ મહત્વ છે અને તેની પૂજા પણ કરવામાં

આવે છે પરંતુ શું તમે જાણો છો જે પણ વ્યક્તિને જોવા મળે છે કે કેસરિયા રંગની પ્રતીક માનવામાં આવે છે અને જો દિવાળીના

દિવસે તેના દર્શન થઈ જાય તો ઘરમાં સમૃદ્ધિ આવતા કોઈ નથી રોકી શકતું નથી બિલા ડી આમ તો હિન્દુ ધર્મમાં બિલાડીનું

દેખાવો શુભ નથી માનવામાં આવતું પરંતુ ખાસ દિવાળીની રાત્રે જે વ્યક્તિના ઘરે બિલાડી આવી જાય અને જો તેને દેખાઈ જાય

તો સમજી લેવું આગમન તમારા ઘરમાં અને તેને માતા લક્ષ્મીના સંકેતના રૂપે જોવામાં આવે છે નંબર ત્રણ રાત્રે તમારા ઘરમાં કે

પછી ક્યાંય પણ તમને છછુંદર જોવા મળે તો સમજો કે તમારી માની છે તો તેની સાથે રૂપિયા પણ લાગે છે જો તમને દિવાળીને

રાત્રે જોવા મળે તો તેને પગાર નહીં પરંતુ તેને રસ્તો આપો તે માતા લક્ષ્મીના આગમનનો સંકેત છે નંબર ચાર ખૂબ જ મુશ્ક અને

ખાસ દિવાળીના દેખાવ બનાવે છે કેમ કે ધનની દેવી માતા લક્ષ્મી નું વાહન છે અને આવા સમયમાં ખાસ કરીને દિવાળીના દિવસે

જે વ્યક્તિને ઘુવડના દર્શન થઈ જાય તો તે સમજે કે માતા લક્ષ્મી સ્વયં પોતે તેને દર્શન આપી રહી છે કેમકે દિવાળીની રાત્રે દરેક

વ્યક્તિના નસીબમાંમાતા લક્ષ્મી નો સંકેત માનવામાં આવે છે અને આ દિવસે તમારા ઘરમાં ધનની વરસા થવાની છે તેમ માન વું

એક મહત્વ તરીકે જાણીતો છે ત્યારે તેનો સૌથી વધારે આધ્યાત્મિક અર્થ થાય છે આપણે જેવી રીતે આપણા સ્થૂળ જન્મ અને

ઉજવીએ છીએ આંતરિક પ્રકાશનો તહેવાર છે કે જેને જાણવાથી અંધકાર્ય પ્રકાશને બને છે તમામ મુશ્કેલીઓ દૂર થાય છે અને

અજ્ઞાન વિકેરાઈ જાય છે વ્યક્તિનો પોતાનો સાચો સ્વરૂપ જાગૃત થાય છે શરીર તરીકે નહીં પરંતુ અપરિવર્તનય અનંત વાસ્તવિકતા સમજાઈ છે આત્માની સાથે જ સમગ્ર સૃષ્ટિ માટે પ્રેમ અને તમામ વસ્તુઓના કારણે જાગૃતિ આવે છે અથવા શાંતિ

આવે છે દિવાળી ફટાક ડા પ્રકાશ ફૂલો તથા ભક્તિ દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે પ્રદેશ દિવાળીની કથા અલગ છે આંતરિક પ્રકાશનો આનંદ લેવો અથવા તમામ વસ્તુઓનું પાયા

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *