2023 માં સૌથી ભયંકર દુષ્કાળ પડશે ? આવો હશે 2023 નો કળિયુગ || પીવા ના પાણી ના વાંધા હશે - Kitu News

કયુગ એટલે કાળો યુગ અથવા કલહ અને કલેશ નો યુગ જે યુગમાં બધાના મનમાં અસંતોષ હોય છે બધા જ માનસિક રૂપથી

દુઃખી હોય છે ઘણા હજારો વર્ષો પૂર્વે ભાગવતમાં સુખદેવજીએ જેને બારીકિથી અને વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું છે જે આપણી આંખો

ખોલવા માટે કાફી છે આજે આપણે તે વર્ણન અનુસાર આ ઘટનાઓ ઘટી રહી છે અને માનવામાં આવે છે કે આગળ પણ જે

લખેલું છે તે જ ઘટશે આ યુગમાં ધર્મનો ફક્ત એક ચોથાઈ અંશ રહી ગયો છે કલયુગના પ્રારંભનો સમય 312 એસા પૂર્વનો હતો

એટલે કે કલયુગનું પ્રારંભ 312 ઈશા પૂર્વે થયો હતો કલયુગમાં ભગવાન કલ્કીનો અવતાર થશે જે ભાભીઓનો સહર કરીને ફરીથી

સતયુગની સ્થાપના કરશે અવતારના સંબંધમાં અન્ય પુરાણોમાં પણ ઘણું બધું લખવામાં આવ્યું છે કલયુગનું કાર્ડ એટલે કે કલયુગ

નો સમય 4,32,000 વર્ષ લાંબો છે હજુ કલયુગનું પ્રથમ ચરણ ચાલી રહ્યું છે જ્યારે પાંચ ગ્રહ મંગળ બુધ શુક્ર ગ્રહસ્પતિ અને શનિ

મેષ રાશિ ઉપર ઝીરો ડિગ્રી ઉપર હતા અને કલયુગને 5,122 વર્ષ વેચી ચૂક્યા છે અને કલયુગને 4,26,878 વર્ષ બાકી છે એટલે કે

પૂરો થવા માટે આટલા વર્ષો બાકી છે ઘણા વર્ષો સુધી ધરતી સુકાઈ રહેશે પછી કલયુગમાં અંતિમ સમયમાં ખૂબ જ મોટી

ધારાઓથી લગાતાર વર્ષા થશે એટલે કે વરસાદ થશે જેના લીધે ચારે બાજુ પાણી પાણી થઈ જશે સમસ્ત પૃથ્વી ઉપર જળ થઈ

જશે અને પ્રાણીઓનો અંત થઇ જશે ત્યારબાદ એક સાથે બાર સૂર્યનો ઉદય થશે અને તેના તેજથી પૃથ્વી સુકાઈ જશે લોકો

મકાનમાં નહીં રહે લોકો ખાડા ખોડીને રહેશે ધરતીના ત્રણ હાથ એટલે કે લગભગ સાડા ચાર ફૂટ નીચે લોકો રહેશે મહાભારતમાં

કલયુગના અંત સમયમાં મહાપ્રલય થવાનું વર્ણવામાં આવેલું છે પરંતુ તે કોઈ પણ જળ પ્રલયથી નહીં પરંતુ ધરતી ઉપર લગાતાર

વધી રહેલ ગરમીથી થશે મહાભારત નો વન પર્વમાં ઉલ્લેખ મળે છે કે કલિયુગના અંતમાં સૂર્યનો તેજ એટલો વધી જશે કે સાત

સમુદ્ર અને બધી નદીઓ સુકાઈ જશે પાતાળ સુધી બંધ કરી દે છે વરસાદ સંપૂર્ણ રીતે બંધ થઈ જશે બધું જ સળકી જશે ત્યારબાદ

12 વર્ષો સુધી લગાતાર વરસાદ થશે જેનાથી બધી જ ધરતી જળમગ્ન થઈ જશે જળમાં ફરીથી જીવનની ઉત્પત્તિ શરૂ થશે અને

ત્યારબાદ ફરીથી સતયુગની સ્થાપના થશે પાંચ વર્ષની ઉંમરમાં સ્ત્રીઓ ગર્ભવતી થઈ જશે 16 વર્ષમાં લોકો વૃદ્ધ થઈ જશે અને ૨૦

વર્ષમાં મૃત્યુને પ્રાપ્ત થશે માણસનું શરીર ઘટી જશે અને માણસનું શરીર બોનું બની જશે એટલે કે માણસ નાનકડા કદવાળો બની

જશે તો કલયુગમાં આવનારા સમયમાં આ બધી ઘટનાઓ બનશે હવે જાણીએ બ્રહ્મવૈવત પુરાણમાં કલયુગ વિશેષ શું કહેવામાં

આવ્યું છે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે કલયુગમાં એવો સમય પણ આવશે જ્યારે મનુષ્યનું આયુષ્ય ખૂબ જ ઓછું રહી જશે

યુવાવસ્થા સમાપ્ત થઇ જશે કલીના પ્રભાવથી પ્રાણીઓનો શરીર નાનું થતું જશે અને નાનું નાનું થઈને ક્ષણ અને રોગગ્રસ્ત પણ

બની જશે શ્રીમદ ભાગવતમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે લોકોનું આયુષ્ય ઓછું થતું જશે જ્યારે કલયુગ આગળ વધતો જશે અવતાર અવતારિત થશે તે સમયે મનુષ્યની પરમ આયુષ્ય ફક્ત 20 થી 30 વર્ષની હશે ત્યારે ચારેવણના લોકો સૂત્રોની સમાન થઇ

જશે ગાય પણ બકરીઓની જેમ નાની નાની અને ઓછી દૂધ દેનારી બની જશે હવે જાણીએ અંતમાં સંસારની કેવી દશા થશે અને ઘેટા બકરાઓનું દૂધ પીશે એક સમય એવો આવશે જ્યારે જમીનમાંથી બંધ થઈ જશે વૃક્ષો ઉપર ફળ નહીં લાગે ધીમે ધીમે આ

બધી વસ્તુઓ થઈ જશે કહેવામાં આવ્યું છે કે સ્ત્રીઓ કઠોળ સ્વભાવવાળી અને કડક બોલવાવાળી થશે તે પતિની આજ્ઞા નહિ માને જેમની પાસે ધન હશે તેમની પાસે સ્ત્રી રહેશે મનુષ્યનો સ્વભાવ ગધેડા જેવો દોસ્ત થઇ જશે રોગ વિશેના થઈ જશે ખોવાઈ

જશે લોકો નાસ્તિક તેમજ ચોરી કરવાવાળા થઈ જશે બધા જ એકબીજાને લૂંટતા રહેશે જેના કારણે બધું જ રાજ બળવાન લોકો તરફ ચાલ્યો જશે માનવતા નષ્ટ થઈ જશે સંબંધો પૂરા થઈ જશે એક ભાઈ બીજા ભાઈનો શત્રુ બની જશે તો આવું બધું થશે કલયુગમાં હવે જાણીએ અંત સમયમાં શું શું થશે તેના વિશે ઘણા લોકોનું કહેવું છે કે આ સૃષ્ટિમાં

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *