હનુમાનજીનો ગુપ્ત ચમત્કારી મંત્ર સાંભળવા માત્રથી દરેક પરેશાની દૂર થઈ જશે - Kitu News

મનુષ્યના સર્વે કષ્ટો મળે છે મનોકામના પૂર્ણ થાય છે

જે ભક્તો હનુમાનજીની આરાધના કરશે તેના સર્વે જો તમે હનુમાનજીની પૂજા કરો છો હનુમાનજીના ભક્ત છો તો તમને તેની

અસર જરૂર જણાતી હશે ભગવાન હનુમાનજી નો એક એવો મંત્ર છે જેને સાંભળવા માત્રથી દરેક પરિસ્થિતિ સારી છે કે કહેવાય છે

કે સ્વયં ભગવાન રામે પણ લંકા પતિ રાવણ સાથે યુદ્ધ કરવા જતી વખતે આમંત્રણ સ્મરણ કર્યું હતું અને લંકા પતિ રાવણ રામનું

કંઈ બગાડી શક્યા ન હતા અને ભગવાન રામે વિજય પ્રાપ્તિ કરી હતી કોઈપણ અસાધ્ય બીમારી હોય ત્યારે પણ આ મંત્ર મુજબ

કરવા માત્રથી બીમારીમાંથી ધીરે ધીરે છૂટકારો મળે છે જવાબ ધન સંબંધી સમસ્યાથી ઘેરાયેલા હોય તો ધનનો રસ્તો ખુલી જશે

કુબેર ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત થશે તમારી આ સફળ તાથી પણ પોતાના બાળકોની રક્ષા માટે આ મંત્ર જપી શકે છે પોતાના

જીવનમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આ મંત્ર માત્ર ત્રણ વખત જમીને આ મંત્રનો પ્રભાવિત કરી દેના છે હવે આપણે જોઈએ કે આ મંત્ર કયો છે તથા તેને ક્યારે જવું જોઈએ આમંત્રણ ફાયદો થાય છે એવો સમય છે જ્યારે દિવ્ય ઉર્જા ધરતી પર મોજુદ હોય છે આ

સમયે કરેલી સાધના જલ્દી સફળ થઈ જાય છે હવે ઘણાને એમ થાય કે બ્રહ્મહુર્ત એટલે શું પ્રેમમાં મહુર્ત એટલે વહેલી સવારના 4 થી 6 વચ્ચેનો જે સમય છે તેને જ બ્રહ્મહત કહેવાય છે આ સમય દરમિયાન આ મંત્ર શાંત જગ્યાએ બેસીને અથાણું માત્ર ત્રણ વખત

હનુમાનજીનું હૃદય મનમાં પૂર્વ દિશા તરફ મોં કરીને બેસી જવું અને આમંત્રજકો આ મંત્ર ત્રણ વખત કરવો આમંત્રણ છે ઓમ નમો હનુમંતે રુદ્ર અમિત વિક્રમાય

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *