ગરીબી અને દરિદ્રતા આવવાની નિશાની છે આ સંકેત, જાણો આ કયા નિશાન છે - Kitu News

નમસ્કાર જય શ્રી કૃષ્ણ જ્યોતિષશાસ્ત્ર અને વાસ્તુશાસ્ત્રનું વિશેષ મહત્વ રહેલાં નિયમો જો યોગ્ય રીતે પાલન કરવામાં આવે છે

અને વાસ્તુદોષના પ્રભાવથી અનેક પ્રકારની આર્થિક પરિવારની કે

પછી સામાજિક સમસ્યાઓ આવતી હોય છે દરેક પ્રકારની સમસ્યા

માંથી છુટકારો મેળવવા માટે વાસ્તુશાસ્ત્રમાં જણાવેલા કેટલાક

નિયમોનો યોગ્ય રીતે પાલન કરવું જોઈએ આજના ધાર્મિક વીડિયોમાં

હું તમને વાસ્તુશાસ્ત્ર એવી કેટલીક વસ્તુઓ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યો છું

જે તમારા ઘરમાં હોય તો તેને તરત જ દૂર કરી દેવી જોઈએ વાસ્તુશાસ્ત્રમાં

જણાવ્યા અનુસાર આપણા ઘરમાં રહેલી એવી ઘણી બધી વસ્તુઓ હોય એવી હોય છે

શાસ્ત્રો કહે છે કે આ ભૂલ કોઈએ પણ ન કરવી જોઈએ આપણે

બધા જાણીએ છીએ કે મહિલાઓ ઘરમાં ઘણી બધી નકામી વસ્તુઓનો

સંગ્રહ કરતા જ હોય છે જે નકારાત્મક પ્રભાવ આપણા ઘર પરિવાર

ઉપર જોવા મળે છે પરંતુ વાસ્તુશાસ્ત્ર તમારા ઘરમાં રહેલી આ પ્રકારની નકામી વસ્તુઓ તમારી તરત જ બહાર ફેંકી દેવી જોઈએ

આપણા જીવનમાં જાણતા જાણતા જ એવી ઘણી બધી ભૂલો થતી હોય છે જેના કારણે આપણા જીવનમાં દુર્ભાગ્ય આવે છે

આપણે બધા જાણતા નથી હોતા પરંતુ વાસ્તુશાસ્ત્ર છે અનુસાર આ પ્રકારની વસ્તુઓ ઘરમાં રાખવી એ અશુભ માનવામાં આવે છે

મોટાભાગના ઘરમાં સંગ્રહ કરેલો હોય છે મોટાભાગના વ્યક્તિઓ તેમના ફાટેલા ચંપલ અને બુટ પણ ઘરમાં રાખતા હોય છે તો

વાસ્તુશાસ્ત્ર કહે છે જો તમારા ઘરમાં જુના ફાટેલા તૂટેલા બુટ ચપ્પલ હોય જેનો ઉપયોગ તમે નથી કરતા તો તેને તરત જ તમારા

ઘરની બહાર ફેંકી દેવા જોઈએ આ પ્રકારની વસ્તુઓ ઘરમાં રાખવાથી તમને નકારાત્મક પ્રભાવ વધારે ને વધારે ખેંચે છે તમારા ઘર

પરિવાર ઉપર વધારે નકારાત્મક તા જોવા મળે છે મોટાભાગના વ્યક્તિઓ તેમના ઘરમાં તિરાડ પડેલો હોય તો પણ અરીસો

રાખતા હોય બદલતા ન હોય વાસ્તુશાસ્ત્ર કહે છે કે ઘરમાં તૂટેલો અથવા તિરાડ પડેલો અરીસો હોય તો ભૂલથી પણ ન રાખો જ્યારે તમે મોઢું જુઓ છો તો દુર્ભાગ્ય તમારો પીછો નથી જો તમારા ઘરમાં તૂ ટેલો હતો અને તાત્કાલિક ઘરની બહાર રાખી દો થોડા

ભાગના વ્યક્તિઓ તેમના ઘરની શોભા વધારવા માટે અમુક જંગલી પશુ પક્ષીઓ લગાવતા હોય છે કે ખૂંખાર અને જંગલી પશુ પક્ષીઓની તસવીર લગાવવાથી ઉર્જા વધવા લાગે છે એનો પ્રભાવ જોવા મળે છે ઘર પરિવારમાં વધુ પડતા કરોળિયાના ઝાડા

હોય કે જે ઘર પરિવાર બરાબર સાફ-સફાઈ નથી રાખતા એ ઘર પરિવારમાં ગરીબી અને દરિદ્રતા આવવા લાગે છે જો તમારા ઘરમાં વધારે પડતા કરોળિયાના ઝાડા હોય તો તેને તમારે તરત દૂર કરી દેવા છે વાસ્તુશાસ્ત્ર કહે છે કે સમય પર તમારા ઘરની સાફ-સફાઈ કરતા રહો

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *