ઘર ના મંદિર માં રાખ્યું છે ગંગાજળ તો તમારી પાસે આવવાનો છે ભયંકર ખતરો - Kitu News

સંસ્કારની વાતો મિત્રો તમને અમારા વિડિયો પસંદ આવે તો લાઈક શેર

અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરો મિત્રો જો આપણા ઘરના મંદિરનું વાસ્તુ સાચુ હોય છે

તો આપણને આપણા જીવનમાં હંમેશા સફળતા મળે છે

અને આપણને આપણા કાર્યમાં ક્યારેય અસફળતા નથી મળતી એટલા માટે કહેવાય છે

કે જે વ્યક્તિના ઘરનું મંદિર સાચું થઈ જશે તેના જીવનમાં ક્યારેય કોઈ અશોક ઘટના કે કોઈ અશોક પરિસ્થિતિ આવી જ ના શકે

તે વ્યક્તિ હંમેશા જીવનમાં સકારાત્મક રહેશે અને ભગવાન તેના ઘરમાં હંમેશા નિવાસ કરશે તેના પર તેમના આશીર્વાદ હંમેશા

રાખશે તો મિત્રો જે વ્યક્તિ હિન્દુ ધર્મનું પાલન કરે છે તેના ઘરમાં હંમેશા ગંગાજળ હોય છે જ્યારે તે હરિદ્વાર કે ગંગા સ્નાન કરવા

પોતે જાય છે કે પછી કોઈ પાડોશી કે સંબંધી જાય છે તો ગંગાજળ જરૂર મંગાવે છે અથવા તો લેતા આવે છે પરંતુ મિત્રો જાણતા

અજાણતા આપણાથી કેટલીક અશુદ્ધિઓ થઈ જાય છે જેને આપણે ગંગાજળ દ્વારા શુદ્ધ કરી શકીએ છીએ અને સાથે જ રોજની

પૂજામાં અને પૂજા પાઠમાં ગંગાજળનું મહત્વ રહે છે આ કારણથી દરેક ઘરમાં ગંગાજળ રહે છે તો મિત્રો તમે પણ ઘરના મંદિરમાં ગંગાજળ રાખો છો તો ભૂલથી પણ ના કરો તે ભૂલ જેથી તમારા જીવનમાં કોઈ અશોક કાર્ય થાય મિત્રો આપણા ઘરનું વાસ્તુદોષ

આપણે પોતે જ બગાડીશું તો આપણે પોતે જ તે પરિસ્થિતિના જવાબદાર રહીશું મિત્રો હિંદુ ધર્મમાં ગંગા નદીને માતાનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે એટલા માટે ભક્તો પવિત્ર ગંગાજળની પોતાના ઘરમાં રાખે છે અને ઘરમાં જે પણ ધાર્મિક કાર્ય હોય તેમાં

ગંગાજળનો ઉપયોગ નિશ્ચિત રૂપથી થાય છે તેના વગર કોઈપણ કાર્ય નથી થતું તો સૌથી પહેલા જે વ્યક્તિ ઘરના મંદિરમાં ગંગાજળ રાખે છે તમારે જરૂર ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે તમે જે રૂમમાં કે ભગવાનના મંદિરમાં ગંગાજળ રાખો છો તો તે રૂમમાં

તમારે ભૂલથી પણ માસ કે દારૂનું સેવન ન કરવું જોઈએ આવું કરવાથી એક તો તમે પાપના ભાગીદાર બનો છો અને સાથે જ તેનો તમને ગ્રહ દોષ લાગે છે અને તે ગ્રહદોષ એવો હોય છે કે તે અસ્મિત હોય છે જેને કોઈ ક્ષમા નથી હોતી જો દારૂ કે માસનું સેવન

કરીને તમે એ રૂમમાં જાઓ છો તો ગંગાજળ પણ અશુદ્ધ થઈ જાય છે અને તેનું ખરાબ પરિણામ આપણે ભોગવવું પડે છે તો ઘરમાં ગંગાજળ રાખીને તમે આ ભૂલ કરો છો તો તમારે સાવધાની રાખવી જોઈએ આવું કરવાથી તમારે બચવું જોઈએ મિત્રો

બીજી વાત કરીએ તો પ્લાસ્ટિકના પાત્રમાં તમારે ગંગાજળ ના ભરવું જોઈએ મિત્રો આજકાલ જોવા મળે છે કે પ્લાસ્ટિકની બોટલ કે પ્લાસ્ટિકના ડબ્બામાં ગંગાજળ ભરીને રાખી દે છે પરંતુ તે અશુદ્ધિઓ સાથે હોય છે પ્લાસ્ટિકના કારણે ગંગા નદી પણ અશુદ્ધ

થઈ રહી છે તો તેનું પણ પાપ આપણે આપણા જીવન પરથી ઉતારી નથી શકતા અને બીજી ભૂલ આપણે એ કરીએ છીએ કે પ્લાસ્ટિકના ડબ્બા કે પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં ગંગાજળા રાખીએ છીએ થોડા સમય માટે તો ઠીક છે જેમકે આપણે હરિદ્વાર થી

ગંગાજળ લાવીએ છીએ જ્યારે આપણે પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં લાવીએ છીએ તો કોઈ વાંધો નથી પરંતુ ત્યાર પછી આપણે

ગંગાજળને પ્લાસ્ટિકની બોટલ માંથી કાઢી નાખવું જોઈએ પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં રાખેલું ગંગાજળ પૂજાની દ્રષ્ટિએ અશુદ્ધ મનાય છે તો તમારે શું કરવું જોઈએ પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં ગંગાજળ લાવીને તેને ખાલી કરીને લોખંડના પાત્રને છોડીને કેમ કે લોખંડના

પાત્રમાં કાટ લાગી જાય છે તો તેનાથી ગંગાજળ દૂષિત થઈ જાય છે તેથી તમે ત્રાંબા ચાંદી કે બીજા કોઈ ધાતુના વાસણમાં ગંગાજળ રાખી દો જેનાથી ગંગાજળની અશુદ્ધિઓ દૂર થઈ જાય અને આ ગંગાજળમાં સાત્વિક તત્વ ભળી જાય અને જે ત્રાંબાના

પાત્રમાં ગંગાજળ રાખે છે તેમને તેના જીવનમાં ક્યારેય પણ અશુદ્ધિઓનો સામનો નથી કરવો પડતો તે ગંગાજળ હંમેશા પવિત્ર મનાય છે તે કારણે ત્રાંબાના પાત્રમાં જે લોકો ગંગાજળ રાખે છે તે હંમેશા શુદ્ધ રહે છે મિત્રો તેની સાથે દિશાનું પણ ઘરમાં વિશેષ ધ્યાન રાખવું જોઈએ જે દિશામાં ગંગાજળો રાખું છું તેનો ફાયદો પણ મળે છે સૌથી

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *