ઘરમાં આ જગ્યાએ રાખી દો ફટકળી રાતોરાત ધનવાન બની જશો || વાસ્તુ પ્રમાણે આ જગ્યાએ રાખો - Kitu News

નમસ્કાર મિત્રો આપણી ચેનલ હેપી જર્નીમાં તમારા બધાનો ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો મોટાભાગના ઘરોમાં ફટકડીનો

ઉપયોગ તરીકે થાય છે અને મિત્રો જેવી દેખાય છે અને તે ફક્ત તમારા સ્વાસ્થ્ય અને જ બરાબર નથી રાખતી પરંતુ સાથે જ

સમસ્યાઓ તેનાથી દૂર થઈ શકે છે અને આ જ કારણ છે કે હજામત કર્યા પછી ઘણા ભારતીય કરે છે પરંતુ શું તમે મિત્રો જાણો છો

કે એન્ટી સેફટી ગુણધર્મ ઉપરાંત છે તમારું નસીબ પણ બદલી શકે છે મિત્રો વાસ્તુશાસ્ત્ર મુજબ ફટકડીના નાના નાના તમારા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોઈ શકે છે આજના વીડિયોમાં જાણકારી આપશો કે ઘરમાં તમે આ જગ્યાએ એક ફટકડી રાખી દો તમારું

નસીબ રાતો રાત બદલી જશે અને તમારા ઘરમાં રહેલા પણ આ જગ્યા ફટકડી રાખવાથી દૂર થઈ જશે તો ચાલો મિત્રો આજનો વિડીયો ચાલુ કરીએ તો પહેલા ફટકડી નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે મિત્રો જો મંદિરના કારણે તમારી દુકાન અથવા તમારી

ઓફિસ બરાબર ચાલી રહી નથી તો તમે કાળા કપડામાં ફટકડી રાખો અને તેને તમારી દુકાન અથવા ઓફિસના મુખ્ય દરવાજા પર બાંધી દો મિત્રો ઉપાય કરવાથી દૂર નહીં થાય પરંતુ તમને પણ થશે અને મિત્રો ધીરે-ધીરે તમારી સમસ્યા સમાપ્ત થઈ જશે અને

લેવાથી મુક્તિ મેળવવા માટે પણ મિત્રો બંધ થઈ ગયો છે અને તમારી ઉપર ઘણું જ દેવું વધી રહ્યું છે અને જો તમે દેવાની ચિંતા કરો છો અને ત્યારબાદ તેને પાનમાં લપેટીને બાંધી દો અને ત્યારબાદ સતત ત્રણ બુધવારે કરવાની યાદ રાખો તમે રાખો જોઈએ

મિત્રો તમે આ ફટકડીને કારણે રહેવા માટે મુક્ત પણે છુ ટકારો મેળવી શકશો એના પછી છે ઘરમાં ઝઘડા દૂર કરવા માટે મિત્રો જો તમારા ઘરના સભ્યો વચ્ચે વારંવાર ઝઘડો થાય છે અને તેનાથી તમે કંટાળી ગયા છો અને તેના માટે તમે ઘણા જ ઉપાયો કર્યા

છે પરંતુ કોઈ જ ફરક નથી પડતો તો તેના માટે તમારે રાત્રે પલંગ નીચે ગ્લાસ એક ગ્લાસ પાણીમાં ફટકડીના થોડા ટુકડા મૂકી દો અને પછી બીજા દિવસે તમારે સવારે તે પાણી લોકો પર છાંટી દો મિત્રો કરવાથી તમારા ઘરનો ઝઘડો દૂર થશે અને તેની સાથે જ

ઘરના સભ્યો વચ્ચેનો પ્રેમ પણ વધવા લાગશે તો તમને દરરોજ સુતા પહેલા તમારા દાંતને ફટફરીથી સ્વચ્છ રીતે સાફ કરો અને તમે ચોક્કસ રીતે તેને ધન લાભ થશે તેમ જ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *