ઘરમાં આ સમયે કાઢો કચરો । આવશે સુખ-સમૃદ્ધિ અને ધન સંપત્તિ । - Kitu News

મિત્રો દરેક લોકોના ઘરમાં સાવરણી તો હોય જ છે

અને સાવરણીથી કરેલા વિશેષ ઉપાયો તમને તમારા જીવનની

દરેક પરેશાનીઓમાંથી બહાર પણ કાઢી દે છે હવે જીવનમાં દરેક વ્યક્તિ ઈચ્છે છે

કે તેની પાસે ખૂબ જ વધારે પૈસા હોય તેના જીવનમાં ખૂબ જ વધારે ખુશીઓ આવી

પણ એક નાનકડી ભૂલ વ્યક્તિને ગરીબી અને ગરીબ્રતા તરફ લઈ જાય છે

એવામાં સાવરણીથી જોડાયેલું આ એક ઉપાય તમારા ભાગ્યને પણ બદલી શકે છે

આજે અમે તમને સાબરમતી જોડાયેલું એક ઉપાય બતાવવાના છીએ

જે તમારા ભાગ્યને બદલી નાખશે તમારા જીવનમાં ચાલી રહેલી તમામ

પ્રકારની સમસ્યાઓ દૂર થશે મિત્રો આ એક સાવરણી તમારા જીવનની દરેક પરેશાનીઓ દૂર કરે છે

અને સાવરણી તમારા જીવનમાં ખુશીઓ પણ લાગે છે તો મિત્રો સાવરણીનો નિયમિત ઉપયોગ કરતી વખતે જો તમે કેટલીક

ખાસ વાતોનું ધ્યાન રાખશો તો તમારા જીવનમાં ધનની કમી ક્યારે પણ નહીં રહે હંમેશા એક વાત યાદ રાખો કે સૂર્યાસ્ત થયા

પછી તમારા ઘરમાં ક્યારેય પણ સાવરણી ન લગાવો એટલે કે કચરો ન કાઢ્યો અને જો સાવરણી લગાવી ખૂબ જ જરૂરી હોય તો

તમે કચરાને તો તમારા ઘરની બહાર ન કાઢો. એક જગ્યાએ એકઠું કરી નાખો અને પછી સવારે આ કચરાને ઘરની બહાર કાઢી

શકો છો પરંતુ સૂર્યાસ્ત થઈ ગયા પછી ઘરમાંથી કચરો ન કાઢવો જોઈએ જ્યારે પણ તમે સાવરણીનો ઉપયોગ કરો ત્યારે તેને સાફ

કરીને પછી જ મુકો એટલે કે જ્યારે પણ તમે ઘરમાંથી કચરો કાઢી નાખો તેના પછી સાવરણીને પણ સાફ કરો અને પછી જ કોઈ

જગ્યાએ મૂકો અને જો સંભવ હોય તો સાવરણીને પાણીથી ધોઈ પણ નાખવી જોઈએ પરંતુ ધોયા પછી સુકાવો જરૂર ભીની સામગ્રી ક્યારેય પણ ન મૂકો. કારણ કે તેની સાબરની ઘરમાં નકારાત્મક કુર્જાને વધારે છે તો આ વાતોનો તમારે ધ્યાન રાખવું

જોઈએ મિત્રો જ્યારે પણ તમે નવી સાવરણી ખરીદીને લાવો તો તેના ઉપર સફેદ દોરો કે મૌલિક એટલે કે લાલ રંગનો દોરો અવશ્ય બાંધવો તેના પછીનો ઉપયોગ કરવાનો શરૂ કરો આનાથી લક્ષ્મી સ્થિર રહે છે સ્થિર લક્ષ્મી માટે સાબરને પર સફેદ કે લાલ દોરો

બાંધવો અતિ આવશ્યક છે માનવામાં આવે છે કે જો તમે સપનામાં સવારની જુઓ તો એનો મતલબ એ થાય છે કે હવે તમને કોઈ મોટું નુકસાન થવાનું છે આર્થિક નુકસાન એટલા

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *