ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી, અંબાલાલ પટેલની આગાહી - Kitu News

નમસ્કાર મિત્રો ફરી એકવાર વરસાદને લઈને સૌથી મોટા અને અગત્યના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે

ત્યારે હવામાન ખાતાના જણાવ્યા પ્રમાણે ગુજરાતમાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જમ્યો છે

મિત્રો બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશર સજાવવાથી વરસાદની સિસ્ટમ સક્રિય બની છે

રાજ્યમાં આગામી ચાર દિવસ સુધી વરસાદની આગાહી દર્શાવી છે

તો સૌરાષ્ટ્રના અમુક વિસ્તારોમાં પણ છુટા છવાયા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે મિત્ર જણાવ્યું છે

કે 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ સુરત અને નર્મદામાં અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના છે

તો વડોદરા ભરૂચ નવસારી તાપી વલસાડ પોરબંદર જુનાગઢ અમરેલી અને ભાવનગરમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે

આ ઉપરાંત 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ વડોદરા અને છોટાઉદેપુરમાં અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના છે તો અમદાવાદ મહીસાગર

પંચમહાલ દાહોદ સુરેન્દ્રનગર બોટાદ ભાવનગર રાજકોટ અને અમરેલી જિલ્લામાં પણ છૂટાછવાયા ભારે વરસાદની આગાહી

કરવામાં આવી છે ત્યારે કેટલાક ભાગોમાં ભારતે ભારે વરસાદ પણ પડી શકે છે વધુમાં તમને જણાવી દઈએ કે 14 સપ્ટેમ્બર ના

રોજ સુરત નવસારી અને વલસાડમાં અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના છે આ સાથે અમદાવાદ ખેડા આણંદ વડોદરા ભરૂચ નર્મદા

તાપી ડાંગ બોટાદ ભાવનગર અમરેલી અને ગીર સોમનાથમાં પણ છૂટા છવાયા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે તો 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ તાપી ડાંગ અને વલસાડમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *