ગુજરાતમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ | - Kitu News

નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આજે અગિયાર ઓગસ્ટ ગુરુવાર અને રક્ષાબંધન આજે અને કાલે કયા કયા વિસ્તારમાં વીજળીના કડાકા

ભડાકા સાથે ભારતીય થી ભારે વરસાદ પડશે તેની વેધર મોડલ અનુસાર માહિતી મેળવી તો સૌરાષ્ટ્રમાં 11 વાગ્યા આજુબાજુ

તળાજા મહુવા રાજુલા ભાવનગર પાલીતાણા સોનગઢ બરવાળા બોટાદ ગઢડા બાબરા જસદણ રાણપુર લીંબડી સુરેન્દ્રનગર

ચોટીલા થાન વાંકાનેર દ્વારકા પાટીયા પોરબંદર ભાણવડ કુતિયાણા ઉપલેટા માંગરોળ કેશોદ જુનાગઢ જેતપુર બગસરા વિસાવદર અમરેલી ધારી તુલસીશ્યામ કોડીનાર ઉના બાજુ સામાન્ય વરસાદ પડી શકે છે અને કોઈ ટૂંકા વિસ્તારો વચ્ચે ભારે

વરસાદ પણ પડી શકે છે ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ 11:00 આજુબાજુ ખેડબ્રહ્મા હિંમતનગર ઇડર પાલનપુર સિધ્ધપુર વડનગર ડુંગરપુર બાજુ વરસાદ પડી શકે છે દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો દહેજ જાંબુસાર કરજણ ભરૂચ કોસંબા સુરત વલસાડ

નવસારી બીલીમોરા અને વાપી બાજુ પણ સામે નથી હળવો વરસાદ રહેશે બપોર પછી બે વાગ્યા આજુબાજુમાં સૌરાષ્ટ્રમાં કોડીનાર ગીર ઉના તુલસીશ્યામ પછી બાબરા ગઢડા બોટાદ બરવાળા રાણપુર સાઈડમાં હળવેથી ભારે વરસાદની શક્યતા છે

પછી પોરબંદર પાટિયા કુતિયાણા ઉપલેટા જેતપુર અને ગોંડલ બાજુ સામાન્ય છાંટા છૂટી થઈ શકે છે કચ્છમાં પણ બપોર પછી

માંડવી મુદ્રા સીસાગઢ લખપત નાગવીરી નલિયા અને ખાવડા બાજુ વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે ભારતીય ભારે વરસાદની પૂરેપૂરી શક્યતા દેખાઈ રહી છે સાંજના 5:00 વાગ્યા પછી વાત કરે તો સૌરાષ્ટ્રમાં ધાંગધ્રા સુરેન્દ્રનગર લીંબડી થાન વાંકાનેર

રાણપુર બાજુ પણ હળવો વરસાદ રહેશે પાંચ વાગ્યે આજુબાજુ કચ્છમાં પણ ઉપર સાઈડના વિસ્તારમાં સારો વ્યવસ્થા પડી શકે છે ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ મોઢેરા મહેસાણા ગાંધીનગર વરસાદ રહેશે રાત્રે 8:00 વાગે આજુબાજુમાં સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના ઘણા

વિસ્તારોમાં હળવેથી ભારે વરસાદ પડી શકે છે કાલની વાત કરીએ તો બપોર પછી ઉના મહુવા વેરાવળ જુનાગઢ અમરેલી ભાવનગર બોટાદ મોરબી અને જામનગરમાં હળવા વરસાદની ચાપટા પડી શકે છે ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ કાલે બપોરે પાલનપુર સિધ્ધપુર પાટણ આજુબાજુમાં ભારતે ભારે વરસાદ પડી શકે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *