હનુમાન દાદા ના મંદિરમાં થયો ચમત્કાર - Kitu News

જણાવીશું કે જ્યાં લોકો વિદેશ જવા માટે છે અને તેમને માનતાપુરી પણ થાય છે નરેન્દ્ર મોદી પણ આ મંદિરમાં અમેરિકા જવા

માટે વિજાની માનતા માની હતી અને પછી તેમને અમેરિકા જવા માટે વિઝા મળ્યો હતો. આ મંદિર અમદાવાદના ખાડા

વિસ્તારમાં દેસાઈ માં આવેલું છે લોકોને માનતા છે કે જે લોકો પણ પોતાના બીજાની મહાનતા લઈને આ મંદિરમાં આવે છે તેમને

માનતા હનુમાન દાદા જરૂરથી પૂરી કરે છે અને આ મંદિરમાં ખાલી અમદાવાદ જ નહીં પણ આખા દેશમાંથી લોકો પોતાની

માનતા માનવા માટે અહીં આવે છે મંદિરના પૂજારીનું પણ કેવું છે કે અહીં આવતા દરેક ભક્તોની મનોકામના અનુમાન દાદા પૂરી

કરે છે અહીં આવતા ભાઈ પોતાનો પાસવર્ડ પૂજારીને આપે છે અને પોતાની બતાવે છે જે લોકો પણ અહીં બીજાને માનતા માને છે

તેમની મનોકામના હનુમાનદાદા જરૂર પૂરી કરે છે આ સાથે સાથે પૂજા પણ કરવામાં આવે છે અત્યાર સુધી અનુમાન જનરલ

લોકોની મનોકામના પૂરી કરી ચૂક્યા છે ભાજપના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા નરેન્દ્ર મોદી માટે વીજાની માનતા માનવામાં આવી હતી

માનતા મને પછી નરેન્દ્ર મોદીને પણ અમેરિકા જવા માટે ઉજા મળી હોય મિત્રો તમે પણ હનુમાનદાદા પર વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા રાખતા હો તો કોમેન્ટમાં જણાવો ને લાઈક કરજો ચેનલ પર નવા હોવ તો ચેનલને સબ્સ્ક્રાઇબ કરજો

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *