શ્રી ગણેશાય નમઃ સત્સંગ આપ સૌનું સ્વાગત છે

હનુમાન ચાલીસા ના બે ચમત્કારિક દોહા વિશે જાણવાના છીએ કે જેને

નિત્ય ઝપાથી સાંભળવાથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે આદિ નો નાશ

થઈને વિશેષ પ્રકારનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે એ વિશે આપણે

આ વીડિયોમાં જાણવાના છીએ કે એ ચમત્કારી હનુમાન ચાલીસા ના બે દોહા ક્યાં છે

જવાબ ના વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક શેર સબ્સ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો

જેમાં શ્રી હનુમાનજીનું એક નામ છે એક સ્થાન છે

હનુમાનજીના અમર થવા માં એક કારણ શ્રી સીતાજી દ્વારા એમને આપવામાં આવેલ વરદાન પણ છે

રામચરિત માનસમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે શુદ્ધ હોવું બીજું કારણ એમનું બ્રહ્મ જી આચાર અમર થઈ ગયા છે આ ઉપરાંત

જ્ઞાનીઓમાં શ્રી હનુમાનજી આયુર્વેદના પણ ઉત્તમ જાણકાર છે માટે જ એનો પણ ઉપાય કરી એમણે જ પોતાની બનાવી દીધા છે

ત્યારે ભગવાન શ્રીરામ હનુમાનજીને બોલાવીને લાવવા માટે મોકલે છે કારણ કે તેઓ એ વાત સારી રીતે જાણતા હતા પરિચિત હતા કે હનુમાનજી મહાન જ્ઞાની તથા છે માટે જ એ જ આ કાર્ય માટે યોગ્ય છે શ્રીરામજીએ એટલા માટે જ હનુમાનજીને આ કાર્ય

સોંપ્યું હતું ત્યારબાદ શોષેદ તથા ભગવાન શ્રીરામ સંજીવની બુટી લાવવા માટે પણ હનુમાનજીને જ મોકલે છે આ બે ઉદાહરણોથી

એ વાત સિદ્ધ થઈ જાય છે કે હનુમાનજીનો ઔષધ વિજ્ઞાન વિષયનો સંબંધ વિશેષ છે પવનપુત્ર હોવાને કારણે એમને બાયોથી પણ સંબંધ છે એકાદશ્રુતરોમાં સંબંધમાં શાસ્ત્રોમાં એક મન પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે દસ વાયુ જેમાં પ્રાણી

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *