સર્વે કષ્ટોની એક જ દવા નિત્ય કરો"શ્રીહનુમાન કવચમ" સ્વયં શ્રીરામ દ્વારા કહેવાયેલ - Kitu News

શ્રી ગણેશાય નમઃ આપ સૌનું સ્વાગત છે મંગળવાર મંગળવાર એટલે હનુમાનજી નો સ્મરણ થઈ આવે છે આજે આપણે આ

વીડિયોમાં સાંભળવાના છે આ કવચનો પાઠ કરવાથી સર્વે બાદ હાર્દિક નો સાથ થાય છે નેગેટીવ એનર્જી એટલે કે નકારાત્મક

ઉર્જાથી રક્ષા થાય છે તથા ભગવાન હનુમાનજીની કૃપાથી સર્વ રીતે રક્ષા પ્રાપ્ત થાય છે જે ભક્તો આ કવચને ધારણ કરે છે તેની

ગતિ થાય છે તો આવો મિત્રો આપણે સાંભળીએ શ્રી હનુમાન પ્રવચન સૌપ્રથમ ભગવાન શ્રી હનુમાનજીનું હૃદયમાં આપણે ધ્યાન

ધરીએ નમઃ મહાન શક્તિશાળી બળવાન હનુમાન ને નમસ્કાર છે એશ્વર્યવાન ભૂત પ્રેત કિસની પોચના મારી યક્ષ રાક્ષસ ભૈરવ

બેતાલ ગ્રહ રાક્ષસ કે પ્રતિકૂળ ગ્રહ વગેરેના ભય કષ્ટને તત્કાળ નષ્ટ કરનાર બાધાઓને દૂર કર નાર અંકુશ લગાવનાર મહામહેન

ભગવાન શંકરના 11 માં રુદ્રરૂપા શ્રી હનુમાનજીને વારંવાર પ્રણામ છે નમસ્કાર છે હવે શ્રી હનુમાનજીના કવચને ધારણ કરાય તથા

હનુમાન શ્રી રામજી બોલ્યા પૂર્વ દિશા તરફથી હનુમાનજી રક્ષા કરે દક્ષિણ દિશા તરફથી પવનદેવના પુત્ર રક્ષા કરે પશ્ચિમ દિશામાં સમુદ્ર ઓળંગી જનાર તથા રાક્ષસોનો સંહાર કરનાર હનુમાનજી મારી રક્ષા કરે આકાશ માર્ગમાં ગમન કરનાર કેસરીજીના પ્રિય

પુત્ર ઉત્તરમાં મારી રક્ષા કરી નીચેની તરફ ભગવાન શ્રી વેશ નું નામ ભક્ત તથા મધ્ય તરફ પવનપુત્ર મારી રક્ષા કરે સીતા માતાની ચિંતા ને દૂર કરનાર અન્ય દિશાઓથી મારી રક્ષા કરે લંકાને પૂર્ણપણે બાળનાર હંમેશા બધી વિભક્તિઓથી રક્ષા કરી વાનર રાજ

સુગરીના સલાહકાર સહયોગી વાયુના પુત્ર હનુમાનજી અમારા મસ્તકની રક્ષા કરે અમારી બંને ભમરોની ભવાની રક્ષા કરે સમુદ્રની વચ્ચે રહીને આકાશ ધરી પ્રાણીઓના પડછાયા ને પકડી ભક્ષણ કરનારી રાક્ષસી નો નાશ કરનાર વાનરોના રાજા હનુમાનજી બંને

આંખોની રક્ષા કરે ભગવાન શ્રીરામના અનન્ય સેવક હનુમાનજી મારા બંનેઓની રક્ષા કરે અંજનીજીના પુત્ર હનુમાનજી મહારાજના અગ્રભાગની તથા વાનરોના રાજા હનુમાનજી મારા મુખની રક્ષા કરે ભગવાન રુદ્રના પ્રિય અથવા ભગવાન રુદ્ર જેમની પ્રિય છે

એવા શ્રીરામના વહાલા પ્રિય હનુમાનજી વાણીની તથા પૂરા પીળા નેત્રવાળા હનુમાનજી મારી જીવની રક્ષા કરે પાંડુ પુત્ર અર્જુનના ઇષ્ટદેવ પૂજ્ય હનુમાનજી મારા દાદોની રક્ષા કરે તથા પ્રાણ હરણાર મારી હળપતિની રક્ષા કરે દાનવોના શત્રુ વાયુપુત્ર ગળાની રક્ષા

કરે તથા દેવતાઓ દ્વારા પોઝિટ હનુમાન મારા બંને ખભાની રક્ષા કરે મહાદેવ શ્રી હનુમાન બન્ને ભોજાઓની રક્ષા કરે પગ ના પંજા નો હથિયારો તે ઉપયોગ કરનાર હનુમાનજી અમારા બંને હાથોની રક્ષા કરે પોતાના નખ ન હથિયાર રૂપે ઉપયોગ કરનાર રાજ

હનુમાનજી અમારા નખોની રક્ષા કરે પાંદરોના રાજા અમારી કોકની રક્ષા કરે ભગવાન રામની વીતી ને સીતાજી પાસે લઈ જનારા હનુમાનજી મારી છાતી ની રક્ષા કરે હાથોને હથિયાર બનાવીને

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *