આ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ ની આગાહી - Kitu News

નમસ્કાર મિત્રો વીડિયોમાં તમારું સ્વાગત છે ગુજરાતમાં બ્રેક બાદ ફરી આવી રહી છે ફરીથી ખાતા દ્વારા ભારે વરસાદની

આગાહી કરવામાં આવી છે આગામી પાંચ દિવસ રાજ્યમાં ભેગો મન મૂકીને વર્ષ છે રાજ્યમાં તમે બે દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી કરાવી છે હવામાન ખાતાના જણાવવાનું સર 8 9 અને 10 ઓગસ્ટ રાજ્યમાં અધિવારે વરસાદની આગાહી છે જેમાં

દર્શન ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ પડશે તો સુરત વલસાડ નવસારી તાપી દબાણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં પણ અત્યંત ભારે વરસાદ વરસ છે આ ઉપરાંત જામનગર રાજકોટ પોરબંદર અને દ્વારકામાં પણ અધિકારો વરસાદની આગાહી છે અમદાવાદ

અને ગાંધીનગરમાં પણ ભારે વરસાદ રહેશે તેવી આગાહી આવવા માટે કરવામાં આવી છે બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયો છે જેની અસર ગુજરાતમાં જોવા મળશે ગુજરાતમાં સારો વરસાદ રહેશે તેથી 8 9 અને 10 ઓગસ્ટના રોજ ગુજરાતના માસીમારોને કર્યોની

સૂચના અપાય છે તો છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 190 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે ત્યારે હજી પણ આવવાની મત દ્વારા ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *