ભયંકર એસીડીટી અને બગડેલું પિત્ત હવે ક્યારેય જોવા નહિ મળે - Kitu News

જય ગિરનારી મિત્રો મિત્રો તમને અત્યારે એસિડિટીનો ભરપૂર પ્રશ્ન રહેતો હોય ને એસીડીટી અને પિત્ત નો પ્રકોપ અતિશય પિત્ત

વધી જતું હોય ને એમના ઉપરનો બેસ્ટ માં બેસ્ટ પ્રયોગ મળશે અને જબરદસ્ત રીઝલ્ટ આપવાનો છું શરદઋતુમાં જો તમારા

શરીરને ધ્યાન રાખવું મતલબ કે ભાદરવો અને 800 મહિના દરમિયાન તમારા શરીરને તમારે કેર કરવી હોય તો એના ઉપર પણ

એક જબરજસ્ત ઉપાય છે હવે તો ભાદરવો અને 800 મહિનામાં સૌથી વધારે હોય છે શાંત કરવા માટે આપણે શું કરી શકીએ

એટલે શું શું થાય એ તમને પહેલા કહી દઉં તો પહેલામાં પહેલો મોટામાં મોટો પ્રશ્ન થાય એસીડી ટી મતલબ જો ઘણા લોકોને

ગળામાં પડે છે એવું લાગે છે એમાં જલન થાય છે પેટમાં બળતરા થાય છે તો સમજી લેવાનું ખાતા ઓડકાર વારંવાર આવશે

ખંજવાળ આવી અત્યારે તમને જોવા મળે તો તમને સમજી લેવાનું છે મોઢામાં ચાંદા પડવા મોઢું આવી ગયો છે મોઢાની અંદર

બરાબર એ મોઢું આવવાનો પ્રશ્ન થાય તો પણ થયો હોય તે ઉપરાંત મગના તળિયામાં બળતરા થવી બરાબર આવા કોઈ પણ

ચિન્હો તમને દેખાઈને કોઈ પણ તો તમારે સમજી લેવાનું કે અત્યારે બરાબર મતલબ કે ભાદરવો અને 800 મહિના દરમિયાન

અત્યારે આવા ચિન્હો દેખાય તો તમારે સમજણું કે પિત્તનો થયો છે પિત વધી ગયું છે તો એને શાંત કેવી રીતે કરવું એના ઉપર

જબરજસ્ત આપણે એક પ્રયોગ આપશો મિત્રો ખાસ મારી મિત્રો વિનંતી છે જો વિડીયો પસંદ આવે આ પ્રયોગ પસંદ આવે તો

એક લાઇક આપજો અને પ્રેરણા મળે છે અને ચેનલમાં નવા હોય તો નીચે તો લાલ કલરનું બટન છે સબ્સ્ક્રાઇબ વધી ગયો હોય

પણ ભયંકર પિત વધી ગયો હોય અને એસિડિટી ભયંકર થતી હોય તો શું કરવું? શું ધ્યાન રાખવું તો કે મિત્રો અત્યારે હો અને

આસો મહિના દરમિયાન બે મહિના દરમિયાન તમારે દહીં નો ખાવો બરાબર છાશ ખાવી પણ ગોળી ખાટી છાશ ખાવી નહીં બરાબર ખાવી પણ મોડી છાશ ખાવી દઈ તો બિલકુલ નખાતા બરાબર બીજું આચાર એટલે કે કોઈપણ પ્રકારના અથાણાનો

ખાવા જે ખાટા અથાણા આચાર થાય આ બે મહિના દરમિયાન થોડુંક ધ્યાન રાખજો ટમેટા અને લીંબુ ખાસ ઓછા કરી દેવાના અને ચા ભયંકરમાં ભયંકર વસ્તુ ચાલશે લોકોને ઘણી બધી આખું વર્ષ દરમિયાન તો ચા સાવ ન મૂકી શકો તો કંઈ નહી પણ ઓછો

કરી દે બરાબર એટલું વસ્તુનું તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે હવે સૌથી મહત્વની બાબત છે કે આને નાબૂદ કેમ કરવી? અત્યારે પિત વધી ગયો તો એવું શું વસ્તુ આપણે ઉપયોગ કરીએ કે જેનાથી પિત શાંત થઈ જાય બરાબર સારું આપણે આ દરમિયાન સવારમાં

ખીર ને એવું તો આપણે ખાઈ જ છીએ બરાબર ખીર ખાવાથી પણ શાંત થઈ જાય છે પણ તેવી આખો દિવસ માટે હું તમને એક મુખવાસ કહું છું એ મુખવાસ તમે લેશો અને આ બધી વસ્તુ સહેલાઈથી મળી જશે બરાબર ગમે તે ગાંધીની દુકાને પણ મળી જાય

ઓનલાઇન પણ મળી જશે એટલે કોઈ ટેન્શન ના લેતા ગાંધીનગર જશો તમને મળી જશે બરાબર કઈ વસ્તુ લેવાની છે કેટલીક 50 ગ્રામ વરીયાળી અને 50 ગ્રામ ધાણા કહેવાય બે વસ્તુ તમારે લેવાની છે 50 ગ્રામ તમારે સાકર લેવાની છે વરિયાળી અને ધાણા

લીધા ને એને થોડીક શેકી નાખવા લોઢી માં શું કરવાનું એને પહેલા થોડાક શેકી નાખવાના શેકી અને પછી એનો પાવડર કરવાનો છે 25 ગ્રામ યસ્તી મધુચૂલ આ યસ્તી વધુ ચૂર્ણ છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *