જે ઘરમાં આ ચાર વસ્તુઓ હોય તે ઘરને લક્ષ્મીજી ક્યારેય છોડીને જતા નથી - Kitu News

મહાપ્રભુજીએ 500 વર્ષ પહેલા એક બહુ સુંદર શબ્દ વાપર્યો રામસ્ત સ્વામી સમૂહ હતા ભગવાન શ્રીરામ એ અમારા સ્વામી

શ્રીકૃષ્ણના સમાન છે સમાન છે આ સ્વરૂપને કોણ ઓળખી શકે કૃષ્ણ સામે દુર્યોધન ઊભો હતો પણ દુર્યોધનને કૃષ્ણ સમજાયા નહીં રામ સામે રાવણ ઉભો હતો રાવણને રામ સમજાયા નહીં આપણી સામે સાક્ષાત બ્રહ્મ હોય પણ ઘણીવાર એકાગ્રતાના

ભાવમાં એનો અનુભવ ન થાય આનું કારણ છે કે વ્યક્તિ પોતાની ચિંતામાં વ્યસ્ત હોવાથી ચિંતન કરી શકતો નથી જો એક ગામની વાત છે એક જ્ઞાની સંન્યાસી એ ગામમાં આવ્યા અને જ્યારે જ્યારે એમનો ધ્યાન તૂટે ત્યારે એક શબ્દ બોલે પાછલી છોડ

આગળની છોડ અને વચની પકડ રોજ આ સાંભળી એના મનમાં બહુ કૌશુક થાય કે આ ગુરુદેવ શું બોલે છે ત્રણ મહિના સુધી લગાતાર સાંભળ્યા કર્યું એવામાં અચાનક એક દિવસ ગામની સ્ત્રીઓ કન્યાઓ કુવા ઉપર પાણી ભરવા આવી એટલે પેલા

ગોવાળિયાની બુદ્ધિ પેલી જળ હતી સંતનો એ મેસેજ સમજી શકી ન હતી અગ્નિ છોડ પીછલી છોડ બીજ કે પકડમ એના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે આગળની કન્યા ને છોડો આ પાછળની કન્યા ને છોડો પેલી વચલી છે અને પકડી લો ચઢ દઈને પેલી વચલી

કન્યાને પકડવા ગયો હાથ પકડ્યો ત્યાં તો જોરથી બે લાફા પડ્યા માથામાં જે મટકી હતી એ પેલા ગોવાળિયા ઉપર ફોડવામાં આવી અડધો બેભાન જેવો થઈ ગયો એટલે ગોવાળિયા કીધુ મને કેમ મારો છો? આ જેમની પાસે હું શીખ્યો છું અને મેં સાંભળ્યું છે

એમના કહેવાથી મેં હાથ પકડ્યો છે તો પેલી ગામની કન્યા બોલી કોણે તને શીખવાડ્યું જો પેલા મહારાજ બેઠા છે ને એમણે મને શીખવાડ હવે આ બધી ગામની કન્યાઓ સંન્યાસી પાસે જઈને ગુસ્સે થવા લાગી ગામની કન્યાઓ કહો કે આવું બધું શીખવાડો

છો ભાઈ મેને કાચા એનો અર્થ છે પોતાની બાહ્ય અવસ્થા પીચલિયાની ભવિષ્યની જે વૃદ્ધાવસ્થા અને બીજકીયાની કુમાર અવસ્થા માં વ્યક્તિ હજી બહુ ગંભીર હોતો નથી વૃદ્ધાવસ્થા એ વ્યક્તિને અર્થ હિલ બનાવે છે પણ કુમારાવસ્થા જ્યારે હજી યુવાન બન્યો

નથી પણ પંદરસો વર્ષ તો જેને આપણે ટીને જ કહીએ છીએ આજના જમાનામાં આ 15 થી 16 વર્ષની ઉંમરનો બાળક હોય અને ત્યારથી જોઈએ ધર્મ તત્ત્વનું પાલન કરતો થઈ જાય તો વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ એ ધર્મને છોડતો નથી ભલે એ શરીરને છોડી દઈ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *