જે ઘરમાં હોય છે આ 5 ઝાડ તે ઘરમાં ગાડી,બંગલા,પૈસા બધું આવશે || કુબેરનો ખજાનો આવશે તમારી પાસે

નમસ્કાર મિત્રો આપણી ચેનલ હેપી જર્નીમાં તમારા બધાનો ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો કહેવાય છે કે તમે જે જગ્યા ને લેવાનું

નથી કરો છો તે જગ્યા ઉપર પહેલેથી જ કોઈ વૃક્ષ હોય તો તેના ઉપરથી જ તમે જાણી શકો છો કે તે જગ્યા કેવી હશે જે જગ્યા

લેવાની હોય ત્યાં કાંટાવાળો છોડ પહેલેથી ઊભેલો હોય તો તે જગ્યા બને ત્યાં સુધી હલાવીએ અને મિત્રો ખાસ કરીને આપણે નવો

ભાગ લઈએ છીએ નવો પ્લોટ લઈએ છીએ ત્યારે આપણે નવા ઘરે શરૂઆત પહેલા આપણે ઘર અને આંગળા ને સજાવટ માટે

ઘણા જ વૃક્ષો લગાવીએ છીએ અને તમે પણ ઘણા જ મોટા મોટા ધનિક વ્યક્તિઓના ઘરોમાં ચારેબાજુ આંકડામાં જોયા હશે કે

ઘણા જ વૃક્ષો ઘણા જ ફૂલો કણાજ જાડે લગાડેલો છે પણ તમને મનમાં એવું જ થતું હશે કે તે લોકો આ પોતાના ઘરની સજાવટ

માટે ઝાડ લગાવ્યા છે પરંતુ વાસ્તુશાસ્ત્રમાં મિત્રો એવું જણાવવામાં આવ્યું છે કે એવા અમુક જાડો છે જો તમે ઘરમાં લગાવો છો તો

તેનાથી તમને ખૂબ જ આર્થિક અને સામાન્ય રીતે ઘણો જ ફાયદો થાય છે મિત્રો આજના વીડિયોમાં આપણે વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે

એવા જ પાંચ વૃક્ષ વિશે વાત કરવાના છીએ જે ઘરમાં પાંચ વર્ષ હશે તે ઘરમાં હંમેશા લક્ષ્મીને કૃપા વરસથી રહેશે તે ઘરમાં ગાડી

બંગલા ને પૈસા બધું જ આવશે અને તે લોકો પાસે એટલું ધન ખેંચાઈને આવશે તો તમે વિચારીને શકો કારણ કે ઘણા લોકોને નથી

કે બધા મોટા મોટા ધનિક લોકો પોતાના ઘરના આંગણામાં ખાલી પોતાના ઘરની સજા હોય તો માટે જ આ વૃક્ષો લગાવી છે તમને

ખબર પડી જશે કે વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે કયા આવ્યા પાંચ વૃક્ષ છે જે ખૂબ જ ફાયદામાં હશે કે જો તમારા ઘરના આંગણામાં પાંચ

વૃક્ષ લગાવી દેશો તો તમને ખૂબ જ જલ્દી એનાથી ફાયદા મળશે તમને ખૂબ જ ધનનાથ થશે અને તમારા ઘરમાં શુભ સમૃદ્ધિને

શાંતિ જ બની રહેશે તો ચાલો આજનો વિડીયો ચાલુ કરીએ સૌથી પહેલો જે ચાર જે વૃક્ષ છે એ છે અશ્વગંધા વાસ્તુશાસ્ત્ર ખૂબ જ

સમૃદ્ધ સાડી હોય છે તેને ઘરમાં લગાવવાથી સુખ સમૃદ્ધિ આવે છે અને આર્થિક મુશ્કેલીઓ થઈ પણ મુક્તિ મળે છે તેના સિવાય

ગુણોથી પણ ભરપૂર હોય છે અને તેને તમે તમારા ઘરમાં અવશ્ય લગાવો તે અનેક ફાયદાઓ આપે છે મિત્રો તમે પણ તમારા ઘરના

આંગણામાં અશ્વગંધાનું વૃક્ષ જે જરૂર લગાવજો પણ કહે ખૂબ જ તેનાથી સમૃદ્ધિ તમારા ઘરમાં આવશે અને સાથે જ તેના લીધે

તમારા ઘરમાં વાતાવરણ એકદમ શાંત અને સકારાત્મક બની રહેશે એટલા માટે તમે તમારા ઘર આંગણામાં અશ્વગંધાનો છોડ

જરૂર લગાવજો મિત્રો ઘણા જ લોકોના ઘરમાં તમે જોયું જશે કે અશ્વગંધ જે છોડ છે જે તેના આંકડામાં લાગે જ હોય છે એના પછી

છે વાસ્તવ અને જ્યોતિ શાસ્ત્રમાં સમીના જાણે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવ્યું છે તેના સિવાય સમીના વૃક્ષને મહાદેવ નો પ્રિય

પણ જણાવવામાં આવ્યો છે મિત્રો મહાદેવ ભોળાનાથને પણ સમીનો વૃક્ષ એ ખૂબ જ પ્રિય છે એટલા માટે તમે પણ તમારા ઘરના

આંગણામાં વૃક્ષને જરૂર લગાજો માનવામાં આવે છે કે સમીના ઘરમાં લગાવવાથી ઘરમાં સુખ શાંતિ આવે છે અને નરેન્દ્રતાનું

નાસ્તા છે જો તમારા ઘરમાં ગરીબી અને નરેન્દ્રતા છવાયેલી છે તો તમે તમારા ઘર આંગણામાં સમીર લગાવશો તો એ દુઃખ નરેન્દ્ર

નો નાશ થશે અને તમારા ઘરમાં સુખ શાંતિ બની રહેશે અને જ્યોતિષ પ્રમાણે સોમવારના દિવસે મહાદેવને સમીના પાન અને

પોલાર પણ કરવાથી દૂર થાય છે તો મિત્રો આ ઝાડ આ વૃક્ષ છે તો તમે પણ તમારા ઘર આંગણામાં જરૂર લગાવી નાખજો એના

પછી છે મને પ્લાન્ટ વિશે લાગે છે કે કંઈ પણ કહેવાની જરૂર નથી કારણ કે વગેરે માટે મની પ્લાન્ટને ખૂબ જ શુભ માન છે અને તેની સાથે જ તેની વેલ પણ ખૂબ જ સુંદર છે જે ઘરમાં સજાવટ માટે પણ કામ આવે છે અને વાસ્તુના અનુસાર માનવામાં આવે છે

તેને ઘરમાં લગાવવાથી ક્યારે પણ તમારા ઘરમાં ધનની અછત નો સામનો નથી કરવો પડતો અનેજો તમારા ઘરમાં હજુ સુધી રહેતી

Leave a Comment