સ્ત્રીને આ દુનિયાની સૌથી આચાર્ય જનક રચના માનવામાં આવે છે સ્ત્રીની પ્રકૃતિને સમજવી માત્ર મુશ્કેલ જ નહીં પરંતુ ખૂબ જ કઠિન છે એવું માનવામાં આવે છે કે સ્વયમય ઈશ્વરથી પણ તેની બનાવેલી આ રચનાને સમજવામાં ક્યારેક ભૂલ થઈ જાય છે એક મિનિટમાં સૃષ્ટિનું નિર્માણ કરવાવાળા ભગવાનથી પણ સ્ત્રીની રચના કરવામાં ખૂબ જ સમય લાગ્યો હતો. તેવું તો પણ સ્ત્રી ની

રચનામાં લાગેલા સમયને લઈને ભગવાનને સવાલ કરવા માટે વ્યવસ્થા થઈ ગયા અને પછી ભગવાને દેવદૂતોને તેમના પ્રશ્નોના આપ્યા અનેક આચાર્ય જવાબ નમસ્કાર જય શ્રી કૃષ્ણ શ્રોતા મિત્રો સ્વાગત છે તમારું ધાર્મિક વાતોમાં અને હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબ્સ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો અત્યારે જ સબ્સ્ક્રાઇબ કરો હકીકતમાં ભગવાનને સ્ત્રીની રચના કરતા કરતા છ દિવસ વીતી

ચૂક્યા હતા. છતાં પણ સ્ત્રીની રચના હજુ અધુરી જ હતી કે હે ભગવાન સ્ત્રીની રચના કરવામાં તમારે આટલો બધો સમય કેમ લાગી રહ્યો છે ત્યારે ભગવાને જવાબ આપ્યો કે શું તમે સ્ત્રીના બધા ગોળ જોયા છે ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં પણ તે બધાને ખુશ રાખશે પોતાના પરિવાર અને તેના બધા બાળકોને એકસરખો પ્રેમ આપશે તે બીમાર થશે છતાં પણ તેનામાં કલાકો સુધી કામ કરવાની

ક્ષમતા હશે ભગવાનની આ વાતો સાંભળીને દેવદૂતો પણ આચાર્યચકિત થઈ ગયા અને પૂછવા લાગ્યા કે શું સ્ત્રી પોતાના બંને હાથોથી આટલું બધું કરી શકશે ત્યારે ભગવાને જવાબ આપ્યો કે તે ચોક્કસ કરી શકશે એટલા માટે જ અમારી સર્વશ્રેષ્ઠ રચના કહેવાય છે જ્યારે નજીક જઈને ભગવાને બનાવેલી આ અદભુત રચનાને હાથ લગાવ્યો તો કહેવા લાગ્યા એ ભગવાન આ તો ખૂબ

જ નાજુક છે આ સાંભળી ભગવાને હસીને કહ્યું બહારથી તેમશ્ય છે પરંતુ અંદર છે એટલે કે તે કોમળ છે તેના વિશે વધુ જાણવા માટે આતુર થઈ ગયા અને તેમણે ભગવાનને પૂછ્યું કે શું સ્ત્રીઓમાં વિચારવાની ક્ષમતા પણ હશે ભગવાને જવાબમાં કહ્યું કે તે માત્ર વિચાર જ નહીં પરંતુ દરેક સમસ્યાઓનો સામનો કરવાની હિંમત પણ રાખશે જ્યારે નજીક જઈને સ્ત્રીના ગાલ પર હાથ

ફેરવ્યો ત્યારે તેને પાણી જેવો અહેસાસ થયો હતો તરત જ તેમણે ભગવાનને પૂછ્યું કે તેમના ગાલ પર પાણી જેવું શું છે ભગવાને જવાબ આપ્યો કે તે સ્ત્રીના આંસુ છે હેરાન થઈ ગયા અને પૂછ્યું કે આંસુ શા માટે તેના જવાબમાં ભગવાને કહ્યું કે તે જ્યારે પણ છે ત્યારે તે તેના બધા સુખી વાવી લેશે અને ફરીથી એ પોતાને મજબૂત બનાવશે તેના દુઃખોને બોલવાનું તેની પાસે આ સૌથી સારો

ઉપાય હશે તે તેની તાકાત પણ બનશે ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે આ સ્ત્રીરૂપી રચના હંમેશા પોતાના પરિવારની હિંમત બનશે દરેક પરિસ્થિતિમાં નિર્ણય કરશે કે અમને લાગે છે કે સ્ત્રીની આ રચના એકદમ સંપૂર્ણ છે ત્યારે ભગવાને જવાબમાં કહ્યું કે નહીં હજુ પણ તેમાં એક ખાવી છે અને તે એ છે કે તે પોતાનું મહત્વ જ ભૂલી જશે કે તે સ્વયં કેટલી ખાસ છે તમે પણ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *